Roeselare is een moderne centrumstad geworden en CD&V speelt daar als meerderheidspartij een grote rol in. CD&V is trouwens zelf ook veranderd het voorbije jaar, na een verjongingsoperatie zowel op bestuurlijk vlak als op partijvlak. We blijven wel de partij die tussen de mensen staat en die voor haar beleid vertrekt van de toekomstwensen, bekommernissen en ideeën van de Roeselarenaars. In 2017 willen we inhoudelijk nadenken over de toekomst van Roeselare samen met de Roeselarenaars. Wars van de dagelijkse dossiers, waarmee we als bestuurspartij meestal geassocieerd worden, willen we ook nadenken de verdere toekomst van onze stad. Daartoe organiseren we zes Toekomstateliers die openstaan voor alle inwoners van de stad onder de noemer ‘jij maakt Roeselare’.

De focus ligt vandaag veel te vaak op de korte termijn, onzekerheid is troef. Net op dit moment willen we onze horizon verder leggen en perspectief bieden aan iedereen die in Roeselare vandaag en morgen woont. Net daarom de keuze om in ‘Toekomstateliers’ te werken. Wat als we tegen 2030 de helft van onze energie aan een redelijke prijs zelf zouden kunnen produceren? Wat als we vuilbakken in de binnenstad ondergronds zouden steken? Wat als we samen zouden beslissen over de regels waarop we willen samenleven met mekaar? Het zijn gedurfde toekomstvragen die we in onze toekomstateliers aan bod willen laten komen. Telkens wordt een inleiding verzorgd door een externe spreker, waarna er ruimte is voor gesprek met alle aanwezigen. We kiezen ook resoluut voor locaties die tot inspiratie moeten aanzetten.

Alle verzamelde input leggen we tijdens een slot-atelier eind 2017 samen. Die voorstellen, waarover dan finaal gestemd zal worden, worden opgenomen in ons partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Iedereen kan zo dus meeschrijven aan ons partijprogramma en letterlijk het Roeselare van CD&V mee maken. Per atelier mikken we op zo’n 50 à 100 deelnemers. Telkens 100 mensen worden persoonlijk aangeschreven, maar ook in De Weekbode en online zetten we advertenties. We zorgen er ook voor dat er digitaal kan mee gedebatteerd worden via de hashtag #jijmaaktRoeselare.

Meer info : www.jijmaaktroeselare.be

 Wij willen ons buigen over de toekomst van de stad, en dat willen we graag samen met jou
doen. In de loop van 2017 organiseert CD&V Roeselare zes Toekomstateliers om te spreken
over de toekomst van onze stad:

  • Hoe maken we in onze stad werk van groene en leefbare ruimte?
  • Welke rol willen we opnieuw geven aan onze wijken?
  • Hoe maken niet alleen een warmtenet van betaalbare energie, maar ook van warme mensen?
  • Wat is in Roeselare nodig op vlak van gezondheidszorg om ons te wapenen tegen de vergrijzing?
  • Hoe willen we nieuwe technologieën kruisen met onze typische Roeselaarse mobiliteit?
  • Hoe blijven we Roeselare als shoppingstad uitbouwen?

Het zijn allemaal thema’s die in deze zes ateliers aan bod komen.

Samen met jóu schrijven we ons Roeselaars toekomstprogramma. Jouw ideeën en gedachten willen we graag beluisteren.

    

EERSTE TOEKOMST-ATELIER “ENERGIE & KLIMAAT” OP ZATERDAG 1 APRIL 2017

Omdat wij vinden dat jouw mening op vlak van energie en klimaat ertoe doet en jij een echte kenner van dit thema bent of omdat je goeie insteken rond het thema zal kunnen geven, wille we jou graag persoonlijk uitnodigen om mee te komen nadenken op ons eerste Toekomstatelier rond energie en klimaat.

  • Dit vindt plaats op zaterdagmorgen 1 april om 10:00u in de MIROM, Oostnieuwkerksesteenweg 121, Roeselare.
  • Tijdens de voormiddag krijgen we presentaties, is er ruimte voor debat
  • Daarna brengen we een geleid bezoek aan de recyclageinstallatie.
  • We sluiten af met een drankje.

Inschrijving is gewenst via jijmaaktroeselare@gmail.com
Wie niet over internet beschikt, kan telefonisch inschrijven : 0475 94 68 48.