Het Europees Parlement keurde een reeks voorstellen goed om de jeugdwerkloosheid in Europa efficiënter aan te pakken. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken, pleit voor het matchen van vaardigheden van werkzoekenden met vacatures.

Vandenkendelaere: “Een baan zoeken louter op basis van diploma’s is niet meer van deze tijd. In Vlaanderen boeken we al goede resultaten met het matchen van werkzoekenden en vacatures op grond van competenties. Dit laat toe werkzoekenden te (her)oriënteren naar knelpuntberoepen. De Vlaamse competentiedatabank moet Europees uitgerold worden, om de arbeidsmobiliteit binnen Europa nog meer te bevorderen. Die aanbeveling maak ik alvast over aan Europees Commissaris Marianne Thyssen die dit voorjaar een Europese skills agenda voorstelt.”

De jeugdwerkloosheid bedraagt nog steeds 20% in de EU-28, maar in Brussel, bij voorbeeld, is er verbetering merkbaar, onder meer ook dankzij de inzet op grote schaal van de middelen van het Werkgelegenheidsinitiatief voor Jongeren. Commissaris Thyssen besliste in februari vorig jaar één miljard euro voor het Werkgelegenheidsinitiatief voor Jongeren vervroegd uit te betalen. Hiermee kunnen de lidstaten stages en opleidingen voor jongeren financieren.

"Die maatregel sorteert effect," zegt Tom Vandenkendelaere: “Dankzij de vrijgemaakte Europese middelen daalt de werkloosheid onder Brusselse jongeren nu al 28 maanden op rij. De strijd tegen jeugdwerkloosheid blijft voor Europa een topprioriteit en we zien dat een aanpak op maat resultaat levert."

In Brussel bedroeg de jeugdwerkloosheid in december 2015 26,8% tegenover 28,2% in 2014 en 30,8% in 2013. De middelen uit het Werkgelegenheidsinitiatief voor jongeren moeten samen met de middelen uit het Europees Sociaal Fonds helpen om de jeugdgarantie waar te maken. Dit houdt in dat de lidstaten zich ertoe verbinden om al wie de schoolbanken verlaat binnen de vier maanden een job, stage of leerovereenkomst te helpen vinden.