Op 1 januari 2014 telde Roeselare in totaal 59.715 inwoners: een stijging van 399 inwoners. Dit blijkt uit het jaarverslag van de dienst burgerzaken van de stad Roeselare, die deze week haar jaarverslag 2013 presenteerde. Het jaarverslag werd voor een stuk vernieuwd en kreeg ook een nieuwe look.Je kan het volledige jaarverslag hieronder bekijken.

 

In het eerste hoofdstuk wordt het bevolkingscijfer toegelicht, met o.a. het aantal inwoners, de beweging van de bevolking, de bevolking per deelgemeente, de leeftijdsspreiding en de gezinssamenstelling van de bevolking.

Op 1 januari 2014 telde Roeselare in totaal 59.715 inwoners, een stijging van 399 inwoners ten opzichte van 1 januari 2013, waarvan er bijna 800 meer vrouwen dan mannen zijn. De bevolkingsdichtheid komt zo op 998 inwoners per km².

Als we naar de deelgemeenten kijken, zien we dat in 2013 de bevolking van Roeselare en Rumbeke is toegenomen met respectievelijk 173 en 179 inwoners en het bevolkingsaantal van Beveren en Oekene gestegen is met respectievelijk 33 en 14 inwoners.

 • De leeftijdsgroep van 20 tot 64 jaar, die ook de werkende bevolking omvat, is het best vertegenwoordigd met 35.097 mensen.
 • 11.739 inwoners zijn ouder dan 64 jaar.
 • De honderdjarigen uit deze groep zijn met 8.
 • De inwoners jonger dan 18 jaar vormen een groep van 11.535 personen.

Op 1 januari 2014 telde Roeselare 25.643 gezinnen.

 • Voor 8.050 gezinnen ging het om alleenstaanden.
 • 2.875 inwoners hebben een andere nationaliteit dan de Belgische. In 2013 vormden de Roemenen met 535 personen de grootste groep inwoners met een andere nationaliteit. De Polen en de Russen volgden met respectievelijk 341 en 184.

Je kan het volledige verslag  groter bekijken & lezen 
door hieronder op het plaatje te dubbelklikken

 

 

In het tweede hoofdstuk worden zaken betreffende de burgerlijke stand met onder meer de geboorten, de huwelijken en de overlijdens toegelicht.

In 2013 werden in Roeselar:

 • 1.523 kinderen geboren waarvan 567 inwoners werden van Roeselare.
 • Daarnaast overleden in 2013 1.229 mensen in Roeselare waarvan 543 ook inwoners waren van Roeselare.
 • In totaal werden in 2013 658 nieuwe inwoners geboren en overleden er 581 inwoners.
 • Daarnaast werden in 2013 ook 249 huwelijken afgesloten en werden 104 echtscheidingen geregistreerd.
 • 320 koppels sloten in Roeselare een wettelijke samenlevingscontract af.

In het derde hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het aantal begrafenissen die in Roeselare plaats vonden.

Zo werden in 2013 562 personen begraven op een stedelijke begraafplaats in Roeselare. Opmerkelijk hierbij is dat slechts 36% in een kist werden begraven.