CD&V Roeselare wenst alle moslims, bij ons en in de rest van de wereld een gezegend offerfeest, een feestdag waarop er ook extra aandacht gaat naar solidariteit met de minderbedeelden.

Het Islamitisch Offerfeest vindt dit jaar plaats op 15 oktober; het is een traditie om op de eerste dag van het Offerfeest een schaap te slachten.  Het vlees wordt in traditioneel in drie stukken verdeeld. Eén deel is voor de familie, één deel is voor de buren of vrienden en één deel is voor de armen. De rituele slachtingen voor dit feest gebeuren in slachthuizen en in tijdelijke erkende slachtinrichtingen. 

Rituele thuisslachtingen zijn sinds 11 februari 1988 verboden en hierop zal strikt op worden nagezien door de overheid. Elke persoon die een particuliere slachting wil (laten) uitvoeren moet zich registreren als aangever of eigenaar. De persoon meldt zich aan bij de gemeente en ontvangt een document met zijn/haar registratienummer. Deze registratie is eenmalig en onafhankelijk van de diersoort die men wenst te (laten) slachten. Dit kan dus ruim op voorhand gebeuren.

Voor een particuliere rituele slachting die buiten het slachthuis gebeurt (bijvoorbeeld in een tijdelijke erkende slachtinrichting), moet de eigenaar een slachtaangifte doen bij de gemeente.

De slachtaangifte mag ook in een andere gemeente gebeuren dan in de woonplaats van de aangever. Deze slachtaangifte is 8 dagen geldig en moet minstens 2 werkdagen op voorhand gebeuren. De aangiftebewijzen die tussen zaterdag 28 september 2013 en zondag 6 oktober 2013 worden uitgereikt, zullen geldig blijven tot en met woensdag 16 oktober 2013.

Documenten afgeleverd vóór 28 september 2013 of na 6 oktober 2013 hebben een normale geldigheid van acht kalenderdagen. Bij deze aangifte moet de aangever in het bezit zijn van zijn registratienummer en het beslagnummer van het bedrijf waar het dier gehouden werd. Dit beslagnummer kan men vragen aan de veehouder waar men het dier gekocht heeft of staat vermeld op het vervoersdocument dat de dieren vergezelt.

Voor een particuliere rituele slachting in het slachthuis zal de aangifte bij aankomst in het slachthuis gebeuren. Dezelfde gegevens moeten medegedeeld worden. De registratie en eventuele slachtaangifte kan bij de dienst Economie in het stadhuis van Roeselare gebeuren.