In 2021-2022 wordt de Spanjestraat heraangelegd.

Bij deze heraanleg gaat er veel aandacht naar een betere verkeersveiligheid, meer groen en betere leefbaarheid, zodat deze straat een nóg aangenamere plek wordt om te wonen.
De laatste maanden werd door de stadsdiensten gewerkt aan een plan. De bekommernissen uit de buurt die gekend zijn bij de stad door gesprekken en via meldingen, werden uiteraard meegenomen in voorbereiding van dit plan.
Op zondag 20 september konden de inwoners van de Spanjestraat terecht in de vroegere bibliotheek ‘De Vriendschap’ om de plannen in te kijken. In een coronaveilige setting (op afspraak, met mondmasker,..) kwamen in de namiddag 61 inwoners van de straat een kijkje nemen.
Met de opmerkingen en suggesties die er werden geformuleerd, worden de plannen verder verfijnd. Op de gemeenteraadszitting van oktober worden deze verder besproken.

Foto Stad Roeselare

  • Mobiliteit & openbaar vervoer