Op weg naar een dementievriendelijker Roeselare, wordt net op de Werelddag Dementie - 21 september 2016 - een nieuw initiatief gelanceerd: ‘Infopunt Dementie’.

OCMW-voorzitter Geert Depondt: "Het Infopunt Dementie wil een gratis en laagdrempelig aanspreekpunt zijn waar inwoners van Roeselare terecht kunnen met hun vragen en bezorgdheden over geheugenklachten of dementie. Het is een samenwerking van Familiegroep Dementie Roeselare, Expertisecentrum Dementie Sophia, Kenniscentrum ARhus en Zorgbedrijf Roeselare. De referentiepersoon Dementie van WZC Ter Berken, Emilie Pauwels bemant het infopunt".

Kennis en ervaring over dementie delen 

In de schoot van de Alzheimer Liga Vlaanderen werd ruim 10 jaar geleden een Familiegroep Dementie in het leven geroepen. Tijdens deze bijeenkomsten wil men informatie verstrekken, maar vooral lotgenoten bijeenbrengen. Deze tweemaandelijkse ontmoetingsmomenten in het woonzorgcentrum Ter Berken richten zich in de eerste plaats naar families in de thuissituatie. Daar komt heel vaak aan bod dat mensen moeilijk de weg vinden naar een gepaste hulpverlening en ondersteuning. Vandaar is het idee ontstaan om een Infopunt Dementie op te richten.

Het Infopunt Dementie heeft als doel de kennis en ervaring vanuit het woonzorgcentrum Ter Berken te delen met mensen die thuis zorg dragen voor een persoon met dementie of met mensen die zich gewoon zorgen maken over een niet-pluis-gevoel omtrent hun geheugen. Iedereen kan er terecht met persoonlijke vragen en bezorgdheden.

Het Infopunt Dementie biedt informatiebrochures aan en leent ook boeken over dementie uit. Wie dit wenst, kan er een dementiekoffer ontlenen. Deze reiskoffer bevat allerhande brochures, boeken (voor jong en oud) en enkele films over dementie. Op deze manier krijgt de mantelzorger de kans om op eigen ritme informatie door te nemen en eventueel ook te delen met de eigen familie.

 

Partners Infopunt Dementie

Het Infopunt Dementie is een samenwerking van Familiegroep Dementie Roeselare, Expertisecentrum Dementie Sophia, Kenniscentrum ARhus en Zorgbedrijf Roeselare. Het infopunt wordt bemand door de referentiepersoon Dementie van WZC Ter Berken, Emilie Pauwels.

Familiegroep Dementie Roeselare is een initiatief van de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw. Om zoveel mogelijk mantelzorgers en familieleden te bereiken die personen met dementie verzorgen, werden door de Liga ‘Familiegroepen (Jong)Dementie’ opgericht over de vijf Vlaamse provincies. De kernleden van deze regionale Familiegroepen nodigen familieleden en mantelzorgers uit voor hun bijeenkomsten. Tijdens deze familiebijeenkomsten is er tijd om informatie te delen, voor vragenstelling, maar ook voor een kop koffie en rustig samenzijn.

Expertisecentrum Dementie Sophia is een aanspreekpunt voor iedereen met vragen over dementie. Het Expertisecentrum wil de omgeving van de persoon met dementie versterken, vanuit een emancipatorische visie door informatieverstrekking, deskundig advies, vorming, ondersteuning en versterking van het sociale netwerk, samenwerken met andere diensten, organisaties en het onderwijsveld. Het versterken van de deskundigheid op het vlak van dementie bij bestaande organisaties en hulpverleners is dan ook essentieel. De lacunes in het huidige aanbod worden gesignaleerd aan de overheid. Het expertisecentrum dementie Sophia is erkend als partnerorganisatie binnen het woonzorgdecreet en wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid.

ARhus wil ook buiten de muren van het kenniscentrum een meerwaarde kunnen betekenen. Via samenwerkingen als deze werkt ARhus zijn decentrale werking verder uit. ARhus stelt boeken en films over dementie en geheugenproblemen ter beschikking die via Infopunt Dementie ontleend kunnen worden. Deze collectie is raadpleegbaar via de catalogus van ARhus (online raadpleegbaar via www.arhus.be).

Zorgbedrijf Roeselare zet zich iedere dag in voor het verlenen van kwaliteitsvolle en betaalbare ‘zorg’. En doet dit voor iedere fase van het leven: Kindzorg, Thuiszorg en Ouderenzorg. Zorgbedrijf Roeselare is een partner doorheen het leven en dat allemaal binnen één organisatie. In de woonzorgcentra van Zorgbedrijf Roeselare wordt veel aandacht geschonken aan het begeleiden van ouderen met dementie. Eén van hun woonzorgcentra, Ter Berken, richt zich ook specifiek op ouderen die door psychische problemen niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

 

Infopunt Dementie praktisch

  • Het Infopunt Dementie is gelegen in woonzorgcentrum Ter Berken (Zijstraat 59 in Roeselare)
  • Openingsuren: dinsdag van 10u tot 12u en donderdag van 13u tot 16u
  • Contactpersoon: Emilie Pauwels, referentiepersoon dementie WZC Ter Berken (emilie.pauwels@zbroeselare.be of 051 25 99 04)

 

"Away from her":

film en inleiding rond dementie In het kader van Werelddag Dementie organiseert ARhus i.s.m. woonzorgcentrum Ter Berken op donderdag 22 en vrijdag 23 september een filmvoorstelling die ingeleid wordt door een expert dementie. Mantelzorgers, familie van mensen met dementie, geïnteresseerden … ! Beide voorstellingen zijn volzet, waaruit opnieuw blijkt dat de vraag naar informatie over dementie groot is. ‘Away from her’ gaat over Grant en Fiona die reeds vele jaren getrouwd zijn en een comfortabel leven leiden op het platteland. Tot Fiona problemen krijgt met haar geheugen… Alzheimer! Vastbesloten om Grant niet op te zadelen met haar problemen, laat ze zich opnemen in een rusthuis, waar ze verliefd wordt op een andere patiënt.