Wie een nieuwe identiteitskaart, Kids-ID of rijbewijs nodig heeft, hoeft daar vanaf 23 mei niet meer voor te betalen in Roeselare. De stad ziet het afschaffen van de kost als een extra dienstverlening richting de burger.

Burgemeester Kris Declercq: "Deze beslissing kadert binnen de doelstelling van de stad Roeselare om haar dienstverlening naar de bevolking verder te optimaliseren. Eerder werd in dit kader reeds het centrale servicenummer 1788  succesvol gelanceerd & de openingsuren van het stadhuis werden aangepast met o.m. openingstijden 's avonds op maandag."

Wie op vandaag om een nieuw rijbewijs gaat, betaalt daar 25 euro voor. Een nieuwe identiteitskaart kost je 20,70 euro. Vanaf 23 mei komt daar dus verandering in.  Concreet wordt de gemeentebelasting afgeschaft, de aanmaakkosten die aan de hogere overheid betaald moeten worden, komen ten laste van de stad.

Vanaf 23 mei staat de stad in voor de kosten en krijg je deze documenten, net als het kids-ID gratis. "Het gaat om documenten waarbij de inwoners verplicht zijn om langs te komen, ze hebben geen andere keuze", aldus schepen Marc Vanwalleghem. "Dit geldt voor alle alle ingeschrevenen in het Rijksregister, het Wachtregister & het Vreemdelingregister".

Het gratis afleveren van de verplichte documenten verkort de interactietijd met de klanten in het stadhuis. Waardoor wachttijden verminderd worden & het brengt ook een administartieve vereenvoudiging met zich mee. Deze regelming wordt normaal  tijdens de gemeenteraadszotting van maandag 22 september goedgekeurd. De dag daarna gaat de regeling al in werking.

Schepen Vanwalleghem: "Documenten waar de burger, om diverse redenen, wél bewust voor kiest, blijven betalend. Het gaat dan om een reispas, een huwelijksboekje, internationale rijbewijzen, een bouwvergunning, enz. De burger verwacht ook niet dat die kosteloos worden aangeboden."

Concreet wordt de gemeentebelasting afgeschaft, de aanmaakkosten die aan de hogere overheid betaald moeten worden, komen ten laste van de stad.

Financiële impact

Uiteraard zorgen deze maatregelen voor een mindere opbrengst. We ramen de financiële impact, gebaseerd op cijfers van het jaar 2016, op een jaarlijkse minontvangst van een ruime 410.000 euro. De voorbije jaren stelden we een overschot op de exploitatiebudgetten vast. Dit overschot maakt de aanpassing van de administratieve dienstverlening aan de burger dan ook financieel mogelijk.

Een belangrijke opmerking bij deze cijfers is ook dat tegen 2019 alle e-ID’s die 5 jaar geldig waren, zullen zijn ingeruild voor e-ID die 10 jaar geldig zijn waardoor de impact van de e-ID jaarlijks met de helft vermindert. Vanaf 2019 zou er jaarlijks (en indicatief) een ruime 262.000 euro minder inkomsten uit de verplichte documenten zijn in plaats van de voornoemde 410.000 euro.

Om tot deze financiële tegemoetkoming aan de inwoners te kunnen overgaan, moet het reglement aangepast worden. Daartoe wordt het ter goedkeuring voorgelegd in de volgende gemeenteraadszitting om in voege te treden op 23 mei 2017.