De OCMW’s zien nieuwe doelgroepen met uiteenlopende financiële problemen (problemen om de facturen te betalen, de huur, kosten voor de kinderen, verzekeringen, enz.) ontstaan door de coronacrisis. Ongetwijfeld is dit ook het geval geweest in Roeselare. Naast een serieuze gezondheidscrisis hakte COVID-19 ook voor vele gezinnen in op de financiële gezondheid. Daarom bevroeg gemeenteraadslid Margot Wybo (CD&V) OCMW-voorzitter Bart Wenes over de impact van de crisis op het Welzijnshuis en de stijging van hulpvragen. 


Gestage stijging
"Er is een gestage stijging van het aantal personen dat hulp en ondersteuning vraag van het Welzijnshuis. Om te vergelijken met dezelfde periode vorig jaar is dat een stijging van 7%, dat zijn ongeveer 100 gezinnen. Er zijn goeie maatregelen genomen vanuit Vlaanderen en Federaal, het Welzijnshuis heeft getracht zo goed mogelijk te ondersteunen in het helpen zoeken naar oplossingen in die Vlaamse en Federale maatregelen."

Het Welzijnshuis verwacht dat ze ten vroegste eind dit jaar de precieze gevolgen van de coronacrisis helemaal in beeld zullen krijgen. Bart Wenes: “We denken jammergenoeg dat betalingsachterstallen en schulden zich zullen opstapelen, we verwachten dus wel nog meer vragen naar ondersteuning op vlak van schuldbemiddeling, huisvesting, financiële en psyche-sociale ondersteuning. De piek wat betreft hulpvragen moet waarschijnlijk nog komen.” Het Welzijnshuis zet sterk op het tijdig bereiken van de mensen, waardoor men bijvoorbeeld met een eenmalige bemiddeling of tussenkomst opstapeling van problemen kunnen voorkomen. 


Tekorten in de voedselhulp
Met het hamstergedrag en het sluiten van veel horeca-zaken in het achterhoofd was Margot Wybo ook bezorgd over de voorraden van de Roeselaarse voedselhulp.


Bart Wenes: “We hebben, mede dankzij goeie relaties met leveranciers en supermarkten in Roeselare, steeds voldoende voedingsproducten in voorraad gehad. Daarnaast zagen we ook een solidariteitsgolf ontstaan bij verschillende andere organisaties, scholen die bijvoorbeeld hun voorraad uit de frisdrankautomaten niet meer konden opgebruiken of verenigingen die van plan waren een pannenkoekenverkoop te doen, maar dit niet meer mochten verdelen, schonken de voorraad aan de voedselhulp.” De voedselbedeelpunten kenden een stijgende vraag van +23% meer personen in Roeselare, maar van tekorten is nooit sprake geweest. 


Ook dankzij de financiële ondersteuning vanuit de POD Maatschappelijke Integratie en de Koning Boudewijnstichting kon de werking gecontinueerd worden. Daarnaast heeft de federale overheid beslist de gemeenten en OCMW’s  financieel te ondersteunen om een deel van de extra uitgaven ten gevolge van de COVID-19 crisis op lange termijn te verzachten. Zo is er een nieuw Koninklijk Besluit voor een extra budget van 100 miljoen euro. Het gaat voor Roeselare over een subsidie van 540.905,00 €. De nadruk zal worden gelegd op preventiemaatregelen, met name om te vermijden dat mensen in financiële situaties terechtkomen die kunnen leiden tot overmatige schulden of het verlies van een woning. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de eenoudergezinnen, die in het bijzonder blootgesteld worden aan het armoederisico en die zwaar getroffen zijn door een verlies van inkomsten, vaak het enige inkomen van het gezin. 

  • OCMW-welzijn