Vandaag heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits de 23 geplande werven op autosnelwegen in 2014 voorgesteld, waaronder de Brug in Oekene & 5 West-Vlaamse werven aan de A17/E403. In totaal gaat het om 137 km structureel onderhoud op autosnelwegen in Vlaanderen. Goed voor een investering van 109,5 miljoen euro, dat is 22 miljoen euro meer dan vorig jaar.

Tegen eind 2015 wil minister Crevits de onderhoudsachterstand op de autosnelwegen wegwerken. De afgelopen jaren werden al veel inspanningen geleverd om de wegen in goede staat te brengen en de voorbije 6 jaar is de toestand van de autosnelwegen er elk jaar op verbeterd. Ook in 2014 zijn er opnieuw honderden werven gepland op de Vlaamse autosnelwegen en gewestwegen Een goed onderhouden wegennet draagt bij tot een verhoogde verkeersveiligheid.

23 grote werven op autosnelwegen

Momenteel staan er 23 grote werken gepland die voor bijkomende hinder voor de weggebruiker op autosnelwegen kunnen zorgen. In deze werven wordt 109,5 miljoen euro geïnvesteerd en 137 km snelweg aangepakt.

De planning van de onderhoudswerken op autosnelwegen wordt o.a. gebaseerd op de meetgegevens uit het Rapport Toestand van het Wegennet. Uit het rapport van 2013 bleek dat de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen de grootste onderhoudsachterstand hebben. Daarom worden in deze twee provincies het grootst aantal kilometers snelweg vernieuwd. In Oost-Vlaanderen en Antwerpen worden respectievelijk 39,2 en 52,43 kilometer aangepakt.

15 van de 23 aangekondigde werven starten al dit voorjaar. 6 voorjaarswerven lopen ook nog door tijdens de zomermaanden. Daarnaast starten er 4 nieuwe werven tijdens de zomerperiode. De zomer gaat immers traditioneel gepaard met minder woon-werk verkeer. Door specifiek voor deze periode te kiezen wordt de hinder voor heel wat weggebruikers beperkt. Ook met het recreatief verkeer wordt rekening gehouden. Zo worden de werken op de E40 tussen Aalter en St.-Denijs-Westrem niet tijdens de vakantieperiode uitgevoerd.

Het onderhoud en het herstel wordt fundamenteel aangepakt. Dat gebeurt door langere trajecten op de autosnelwegen ineens aan te pakken. Voor de grote werven in 2014 wordt er gemiddeld gewerkt over een traject van 6,1 km.

Vijf bruggen worden aangepakt, waaronder de Brug ter hoogte van Oekene

Uit het Rapport Toestand van de Wegaanhorigheden 2013 bleek eind vorig jaar dat bijna een vijfde van de bruggen langs de Vlaamse gewest- en autosnelwegen binnen de 6 jaar structurele herstellingswerken nodig hebben. In 2014 worden er daarom al 5 autosnelwegbruggen aangepakt. O.a. aan de brug in de E403 ter hoogte van Oekene, twee bruggen in de A12 in Londerzeel en aan het viaduct B401 in Gent worden structurele onderhoudswerken uitgevoerd voor 16,3 miljoen euro.

In West-Vlaanderen zijn er 7 werven die problemen aanpakken

-> Klik op het kaartje hierboven voor de meest actuele situatie.
-> Klik hieronder voor gedetaileerde informatie over de West-Vlaamse werven

Meer info over àlle andere werven in Vlaanderen kan je bekijken op www.wegenwerken.be