Het project “Het Grachtje” in de Honzebrouckstraat Sint Godelieve, volop steun vanuit CD&V.

Respect en warmte voor die duizenden mensen die hun parochiegemeenschap in onze stad doen bloeien. De wens en inzet voor een eigen parochiehuis krijgt concrete
steun. De Stad verleent een voorkooprecht op de woning het Grachtje. Zo kan de parochiegroep aan correcte marktvoorwaarden in plaats van de prijs van de hoogstbiedende,
dit huis verwerven. Een warme ontmoetingsplek krijgt levenskansen.

Aan de basis: de financiële inzet van tientallen mensen vanuit een sterke visie.

CD&V waardeert die duizenden mensen die zich voor hun parochiegemeenschap inzetten. Vandaar ook onze steun voor het project Het Grachtje op de Godelieve parochie.