Op maandag 7 januari legden de gemeenteraadsleden hun eed af. Ook het nieuwe schepencollege kun nu aan de slag. De verdeling van de bevoegdheden kan je hieronder bekijken, samen met het overzicht van de zitdagen.

Het schepencollege omvat de burgemeester, acht schepenen waaronder de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en de algemeen directeur. Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de voorzitter van het het bijzonder comité voor de sociale dienst integraal deel uitmaakt van het schepencollege. De gemeenteraad kiest de schepenen uit eigen leden.

De schepenen hebben geen aparte bevoegdheid, maar nemen gezamenlijke beslissingen. Er is wel een onderlinge taakverdeling. Het schepencollege zou je het dagelijks bestuur van de stad kunnen noemen. In onze stad vergadert het college van burgemeester en schepenen iedere maandagnamiddag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. 

Kris Declercq

Burgemeester
Delaerestraat 2/8
8800 Roeselare
051 26 22 01

CD&V

 
Zitdagen: 

Roeselare stadhuis op maandag van 8 u. tot 9 u.

 
Bevoegdheden: 
 • Algemeen stedenbeleid
 • Ondernemen
 • Veiligheid
 • Bestuurszaken
 • Communicatie & stadsmarketing
 • Smart city
 • Wijkenbeleid & participatie

Nathalie Muylle

1ste schepen
 
Vijfwegenstraat 316
8800 Roeselare
051 26 21 02

CD&V

 
Zitdagen: 

Roeselare stadhuis op vrijdag van 8.30 u. tot 9.30 u. (graag vooraf melden via nathalie.muylle@roeselare.be)

 
Bevoegdheden: 
 • Omgevingsvergunningen & stadsontwikkeling
 • Onderwijs
 • Patrimonium
 • Wijkhuizen

Michèle Hostekint

2de schepen

Jules Lagaelaan 5
8800 Roeselare
051 22 62 64

Sp.a & de Vernieuwers

 
Zitdagen:
Roeselare stadhuis op vrijdag van 11 u. tot 12 u.

Bevoegdheden: 
 • Natuur & bos
 • Wonen
 • Klimaat & duurzaamheid
 • Gezondheids- & armoedebeleid
 • Diversiteit & Gelijke Kansen
 • Integratie

Griet Coppé

3de schepen
Duivigestraat 20
8800 Roeselare
051 26 21 05
CD&V
 
Zitdagen: 

Roeselare stadhuis op maandag van 11 u. tot 12 u.

 
Bevoegdheden: 
 • Projecten openbaar domein & mobiliteit
 • Toegankelijkheid
 • ICT

José Debels

4de schepen
Blinde Rodenbachstraat 138
8800 Roeselare
051 26 21 03
0486 61 34 18
CD&V
 
Zitdagen: 

Roeselare stadhuis (via Zuidstraat) op donderdag van 10.30 u. tot 11.30 u.

 
Bevoegdheden: 
 • Sport & sportinfrastructuur
 • Sociale economie & werk
 • Vrijwilligersbeleid
 • Feesten & evenementen
 • Facilitair & sitebeheer
 • KOERS. Museum van de wielersport

Marc Vanwalleghem

5de schepen
Dominiek Saviostraat 1
8800 Roeselare
051 26 21 01
CD&V
 
Zitdagen: 

Roeselare stadhuis op dinsdag van 10 u. tot 11 u.

 
Bevoegdheden: 
 • Land- & tuinbouw
 • Ruimtelijk planningsproces
 • Onderhoud openbaar domein
 • Bebloeming & netheid
 • Waterhuishouding
 • Dierenwelzijn
 • Burgerzaken & begraafplaatsen

Dirk Lievens

6de schepen
Rumbeeksesteenweg 469
8800 Roeselare
051 26 22 15
0492 40 89 41
CD&V
 
Zitdagen: 

Roeselare stadhuis op woensdag vna 11 u. tot 12 u. of op afspraak

 
Bevoegdheden: 
 • Cultuur
 • Erfgoed & culturele infrastructuur
 • Jeugd- & jeugdinfrastructuur
 • Toerisme
 • Archief
 • Vaderlandslievende verenigingen
 • Kerkfabrieken

Henk Kindt

7de schepen
Batavialaan 105
8800 Roeselare
051 26 21 08
0477 44 49 72
Sp.a & de Vernieuwers

Zitdagen: 

Roeselare stadhuis op afspraak


Bevoegdheden: 
 • Financiën
 • Personeel & organisatie
 • Dienstverlening
 • Noord-Zuid

Bart Wenes

8ste schepen
Abeelstraat 3 bus A
8800 Roeselare
051 80 59 00
CD&V
 
Zitdagen: 

Roeselare Welzijnshuis op donderdag van 10.30 u. tot 11.30 u.

 
Bevoegdheden: 
 • Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst
 • OCMW-beleid & Welzijnshuis
 • Seniorenbeleid
 • Zorgbedrijf

Geert Sintobin

Algemeen directeur
algemeen directeur Geert Sintobin
Botermarkt 2
8800 Roeselare
051 26 22 11

 

Zitdagen: 

Roeselare stadhuis op afspraak.