Het Europees Parlement keurde deze middag met een grote meerderheid nieuwe regels goed om de gegevensuitwisseling tussen de verschillende btw-administraties verder te bevorderen.

Tom Vandenkendelaere (CD&V) vice-coördinator van de ‘TAX3’-onderzoekscommissie: “Jaarlijks gaat in België iets meer dan een miljard euro aan belastingsinkomsten in rook op door btw-carrousel-fraude. Dat is 100 euro per burger per jaar die de staatskas misloopt. Fraudeurs maken momenteel handig gebruik van complexe grensoverschrijdende btw-constructies, die ontsnappen aan het oog van de verschillende nationale administraties. Dit voorstel versterkt de informatie-uitwisseling tussen de verschillende btw-administraties zodat we de mazen in het net kunnen dichten.”

Ik heb er bewust niet voor gekozen om de regels zélf te verstrengen en dus nog meer controlemogelijkheden te voorzien voor onze administraties. Dat zou contraproductief werken. Het kost sowieso al een aardige duit aan onze bedrijven om aan alle regels te voldoen. Ik ben ervan overtuigd dat de belastingdiensten over meer dan genoeg info beschikken om de rotte appels er uit te halen. Waar we nu moeten voor zorgen is dat de administraties niet meer op een eiland werken maar vlot en efficiënt info en data uitwisselen. Het is de slimste manier om een grensoverschrijdend fenomeen als btw-fraude aan te pakken.”

Concreet:

  • Eerst en vooral zullen binnen Eurofisc (het platform waarop lidstaten samenwerken om georganiseerde btw-fraude aan te pakken) verdere stappen genomen worden om de samenwerking te stroomlijnen.
  • Ook de samenwerking met andere wetshandhavingsinstanties zoals OLAF, Europol en het nieuwe EPPO wordt verder uitgediept.
  • Het operationele kader om gecoördineerde controles tussen de lidstaten te kunnen uitvoeren zal verbeterd worden.
  • Daarnaast zullen ook de registratiegegevens van auto’s makkelijker verkregen kunnen worden. Wegens het dubbele regime voor btw bij tweedehands wagens, is dit een enorm fraudegevoelige sector. Het uitwisselen van registratiegegevens moet hier paal en perk aan stellen.
  • Europa
  • Financiën