Vanaf vandaag treedt op het gelijkvloers van het stadhuis het balieplein in werking. Het concept: één centrale en gemakkelijk toegankelijke plaats met 17 balies om het de klant zo duidelijk en eenvoudig mogelijk te maken. Het balieplein omvat de balies van de dienst Burgerlijke Stand, de vroegere onthaalbalie van de DIPOD-site, de dienst Wonen, Economie en Landbouw en de dienst Bevolking, die daar al haar vaste stek had. Met meer specifieke vragen en inlichtingen over stedenbouw, wonen, ondernemen en milieu kan je ook nog steeds op de tweede verdieping van het stadhuis terecht.

Balieplein centrale plaats voor producten en diensten van de stad

Voor de aanvraag of afhaling van een identiteitskaart, een vraag van horeca-uitbaters over het openblijven na het sluitingsuur, toelating inname openbaar domein, de aangifte van een geboorte, een overlijdensakte, de aanvraag van een woonpremie, info over een tweede verblijf, … kan je vanaf donderdag 14 april 2016 op de huidige locatie van de dienst Bevolking terecht, die voortaan als het balieplein door het leven gaat.

Tot op heden moest de klant zich zelf een weg banen door het doolhof aan stadsdiensten. Vanaf 14 april is dat niet langer aan de orde. Want dan opent het balieplein: één centrale plaats met 17 balies op het gelijkvloers van het stadhuis waar 29 medewerkers in een beurtrol ruim 150 producten en diensten aanbieden. Het balieplein clustert alle individuele dienstverlening met betrekking tot:

 • bevolking: identiteitskaarten, kids-ID, rijbewijzen, reistoelating voor minderjarigen, …;
 • burgerlijke stand: aangifte van geboorte, huwelijken, echtscheidingsakte, laatste wilsbeschikking, …;
 • buitenlanders: arbeidskaart, verblijfsvergunning, …;
 • informatie over wonen, woonpremies, vragen over (ver)bouwen;
 • informatie en vragen over het openbaar domein (melding van een defect in een straat of buurt, vragen over mobiliteit, afkoppelingsdossiers, (her)aanleg van voetpaden, …);
 • informatie over economie en landbouw;
 • behandeling van de aanvraag voor het plaatsen van een parkeerverbod, container, stelling, promotiestand, …

Doordat deze dienstverlening vanaf 14 april 2016 in het stadhuis terug te vinden is, sluit de individuele balie van de dienst Wonen, Economie en Landbouw in de Zuidstraat 15.

Voor meer complexe dossiers zoals bouwvergunningen, stedenbouwkundige inlichtingen, verkavelingsdossiers, milieudossiers, … blijft de klant ook in de toekomst geholpen en geadviseerd op de tweede verdieping van het stadhuis. Andere ruimtes in het stadhuis, de back office genoemd, zullen voor klanten niet meer vrij toegankelijk zijn.

Omdat betalingen met betaalkaarten snel, eenvoudig, veilig en gebruiksvriendelijk zijn, zorgt de Stad Roeselare er bovendien voor dat de burger aan elke balie elektronisch kan betalen. Elektronisch betalen brengt geen extra kosten met zich mee.

Ticketzuil helpt je op weg

Om als burger in het stadhuis te worden geholpen, heb je steeds een ticket uit de ticketzuil nodig. De letter-cijfercombinatie op het ticket geeft weer in welke van de twee wachtzones – in de groene wachtruimte op het gelijkvloers of in de rode wachtruimte op de tweede verdieping – je plaats kan nemen. De vloersignalisatie leidt elke klant naar de juiste zone. De witte wachtzaal – de wachtruimte van de voormalige dienst Burgerlijke Stand – verdwijnt en er komen bureauruimtes in de plaats.

We blijven streven naar minimale wachttijden. Voor wie toch even moet wachten in één van de twee wachtzones, proberen we dit zo aangenaam mogelijk te maken door de ruimtes te voorzien van gratis draadloos internet, een laptop waar op gesurft kan worden, tal van interessante dag- en weekbladen en een kinderhoek. Bovendien blijven we veel informatie ter beschikking stellen via onze folderrekken.

Online aanvragen

Om het de klant nog eenvoudiger te maken, wordt elke dag opnieuw werk gemaakt van een uitgebreide digitale dienstverlening. Via www.roeselare.be kan je tal van attesten online aanvragen, zoals bewijs van woonst, uittreksel uit het strafregister, bewijs van gezinssamenstelling, … Een bezoek aan de stadsdiensten is dus voor heel wat zaken niet meer nodig.

Zo verloopt een aanvraag inname openbaar domein sinds 1 april 2016 al volledig digitaal. Inname openbaar domein gaat bijvoorbeeld over een aanvraag om een container op de straat te mogen plaatsen, of om de weg voor een vinkenzetting te mogen afsluiten. Sinds 1 april hoef je voor een inname openbaar domein niet langer naar site DIPOD in de Hoogleedsesteenweg te gaan. Met één muisklik kan je deze aanvraag snel en eenvoudig via www.openbaardomein.roeselare.be aanvragen. Bepaalde innames vereisen zelfs geen vergunning meer of zijn gratis. Met deze unieke dienstverlening is Roeselare dan ook koploper in Vlaanderen.

De inwerkingtreding van het balieplein is een van de mijlpalen in de uitbouw van een klantgerichte dienstverlening van Stad Roeselare. Maar daar blijft het uiteraard niet bij. Halfweg mei volgt de lancering van het digitaal evenementenloket. Tegen het einde van dit jaar worden de openingsuren aangepast, zullen inwoners op afspraak kunnen langskomen en wordt het centraal contactnummer ‘8800’ voor de stad gelanceerd.

Deze acties staan allemaal in het teken van de prioritaire doelstelling om een dienstverlening te realiseren waar de klant centraal staat en waarbij maximaal digitaal wordt gewerkt.

Praktische info

Praktische info

Balieplein | Gelijkvloers stadhuis | Botermarkt 2

 • Bellen kan naar 1788 (gratis en centraal nummer) 
 • Email : 1788@roeselare.be 
 • Ook tot jouw dienst via de website www.roeselare.be 

 • Openingsuren zijn als volgt:  ◦
 • Maandag: van 8.30 uur tot 12 uur en van 16 uur tot 19.30 uur 
 • Dinsdag: van 8.30 uur tot 12 uur 
 • Woensdag: van 8.30 uur tot 12 uur 
 • Donderdag: van 8.30 uur tot 12 uur en op afspraak van 13.30 uur tot 17 uur 
 • Vrijdag: van 8.30 uur tot 12 uur 
 • Zaterdag: van 8.30 uur tot 12 uur