Deze middag stemde het Europees Parlement over de belangrijkste hervorming van het EU-visserijbeleid van de afgelopen jaren. Zo legde ze de basis voor een nieuw wetgevend kader dat de bestaande technische regels stroomlijnt en de implementatie een pak efficiënter en eenvoudiger maakt.

CONTROVERSIEEL PUNT

Het meest controversiële punt bleek de pulsvisserij – een techniek waarbij de netten niet langer over de grond gesleept worden maar laag boven de grond en door elektrische pulsen de vissen doen opspringen. Tot verrassing van velen werd een amendement om elektrisch vissen te verbieden, aangenomen.

QUOTE TOM VANDENKENDELAERE

Tom Vandenkendelaere (CD&V) reageert: “Pulsvisserij zoals het vandaag bestaat en wordt gebruikt, is ronduit nefast voor onze Vlaamse vissers. Enkel Nederlandse vissers gebruiken deze techniek immers op grote schaal en dat deed vooral onze kleinere vissersboten pijn. Zij klaagden over mindere vangsten en beperkte teruggroei. We moesten dus actie ondernemen. Het Parlement heeft nu een volledig verbod goedgekeurd. Ik had eerlijk gezegd liever nog een mogelijkheid behouden om wetenschappelijk onderzoek te voeren. Veel aspecten van het elektrisch vissen zijn immers positief: op korte termijn boeken vissers grote efficiëntiewinsten én besparen ze de helft op brandstof. De effecten op lange termijn zijn minder duidelijk: wat met leefbaarheid van de zeebodem en de gevolgen voor de visbestanden, voornamelijk de platvissen? Wat vandaag een goede oplossing lijkt, kan morgen zorgen voor een lege Noordzee.”

LEEFBAARHEID VAN ONZE VISSERIJ

In elk geval is dit een stevig signaal waarmee het Parlement voluit kiest voor de leefbaarheid van onze visserij. Maar dit is geen definitieve beslissing. De lidstaten moeten zich nog buigen over het dossier. Vraag is dan maar of een volledig verbod zal standhouden.

  • Europa