11 november is de dag waarop we ook in Roeselare de wapenstilstand herdenken & diep respect tonen voor de gesneuvelden, ook uit onze stad. Een moment om stil te staan bij de gruwel van de voorbije (wereld)oorlogen in onze contreien. En ook stil te staan bij zoveel ellende en oorlog elders in de wereld, waar ook nu nog op dit moment gevochten wordt.100 jaar geleden was 'De Groote oorlog' een ware tragedie die tot stilstand kwam in 1918. "Nooit meer oorlog" is nog steeds brandend actueel. Het zou luider mogen, moeten klinken over alle werelddelen heen.

 

Een eresaluut aan de gevallen stadsgenoten:

"In Flanders Fields"
het werelbefaamd gedicht
van John Mc Crae "In Flanders Fields":

In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.

We are the dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow
Loved, and were loved, and now we lie
In Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.

"In Vlaamse velden"
In 2000 vertaalde Tom Lanoye dit erg mooie gedicht :

In Vlaamse velden klappen rozen open
Tussen witte kruisjes, rij op rij,
Die onze plaats hier merken, wijl in 't zwerk
De leeuweriken fluitend werken, onverhoord
Verstomd door het gebulder op de grond

Wij zijn de doden. Zo-even leefden wij.
Wij dronken dauw. De zon zagen wij zakken.
Wij kusten en werden gekust. Nu rusten wij
In Vlaamse velden voor de Vlaamse kust.

Toe: trekt gij ons krakeel aan met de vijand.
Aan u passeren wij, met zwakke hand, de fakkel.
Houd hem hoog. Weest gíj de helden. Laat de doden
Die wij zijn niet stikken of wij vinden slaap noch
Vrede - ook al klappen zoveel rozen open
In zovele Vlaamse velden.

Een brokje geschiedenis

De wapenstilstand werd  getekend in een treinwagon in het bos van Compiègne in  Frankrijk & maakte meteen een einde aan de eerste wereldoorlog waarin België op 4 augustus 1914 terechtkwam. België hield zich namelijk aan de belofte van neutraliteit en weigerde de Duitse troepen doorgang naar Frankrijk waar Duitsland net de oorlog aan had verklaard. Uiteindelijk staat deze oorlog in het geheugen gegrift als de grote oorlog en de loopgravenoorlog, waarbij onder andere voor het eerst gas werd gebruikt en waar de stad Ieper volledig werd verwoest. België kende toen een bezetting van bijna vier jaar, met uitzondering van de zuidwesthoek van Vlaanderen aan de IJzer waar Koning Albert I met het leger standhield.

11 november is sindsdien een jaarlijkse herdenking van het einde van deze oorlog en een nationale feestdag, zoals bijvoorbeeld ook in Frankrijk het geval is. De Britten vieren dan weer ‘Remembrance day’. In België wordt sinds 1922 ieder jaar op deze dag in aanwezigheid van de Koning de wapenstilstandsceremonie gehouden aan het Graf van de onbekende soldaat in Brussel. Intussen worden ook de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog bij deze gelegenheid herdacht.

 

Overzicht 11 november-plechtigheden in Roeselare

Zondag 8 november 2015

De leden van de British Torch of Remembrance uit Engeland brengen tijdens hun pelgrimage langs Vlaamse oorlogskerkhoven een bezoek aan het erepark van de stedelijke begraafplaats van Roeselare. Dit bezoek is een eerbetoon aan de Engelse gesneuvelden van beide wereldoorlogen.
Om 10.30 u. start de plechtigheid op de Grote Markt met de groet aan de Belgische vlag en de Union Jack en het aansteken van de toorts. Onder begeleiding van de Koninklijke Harmonie De Verbroedering gaat het dan richting het erepark van de stedelijke begraafplaats waar de hulde plaatsvindt. Na afloop keert de stoet terug naar het stadhuis voor een receptie.

Woensdag 11 november 2015: Wapenstilstand

Herdenkingsplechtigheden ter nagedachtenis van de militaire en burgerlijke oorlogsslachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog:

  • 08.30 u.: bloemenneerlegging aan het monument van de gesneuvelden in Rumbeke
  • 9.00 u.: bloemenneerlegging aan het monument van de gesneuvelden in Oekene
  • 10.00 u.: rouwdienst in de kerk van de H. Kruisverheffing in Beveren
  • 11.00 u.: plechtigheid met bloemenneerlegging aan het gedenkteken in Beveren gevolgd door een receptie in ‘t Bourgondisch Kruis, Beversesteenweg 470.
  • 17.00 u.: stedelijke begraafplaats in de Blekerijstraat: ‘Boodschap van de vredesduif’ hulde met bloemen en gedichten door leerlingen die deelnamen aan de scholenwedstrijd.
  • 18.00 u.: proclamatie van de scholenwedstrijd ‘Boodschap van de vredesduif’ in zaal Rolarius in het stadhuis.

Bekijk oo even : veertienachttien.be