Halfweg mei 2019 werden de rijbaankussens in de Groenestraat ter hoogte van het kruispunt met de Kleine Moststraat weggenomen. Er werd toen meegedeeld dat de situatie zou onderzocht worden en daarna geëvalueerd.
De maanden nadien werden door de stadsdiensten in samenspraak met de Politiezone RIHO snelheidsmetingen en flitscontroles uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat het wenselijk is om snelheidsremmende voorzieningen te realiseren om de snelheden in de Groenestraat te verlagen en de leefbaarheid te verhogen.
 
De bewoners van de Groenestraat werden via een bewonersbrief op 19 december 2019 op de hoogte gebracht van bovenstaande informatie. Er werd hen meegedeeld dat er begin 2020 verder overleg zou gebeuren met de Politiediensten en met de Fietsersbond om de voorstellen te verfijnen.
 
De concrete voorstellen tot structurele oplossingen werden verder uitgewerkt en vorige week besproken in een overleg met de Fietsersbond. Het voorstel van een snelheidsremming door middel van een kleine wegversmalling op enkele plaatsen in de Groenestraat werd positief geadviseerd door zowel de Politiezone RIHO als de Fietsersbond.
 
De bezorgdheden van de bewoners zijn voor het stadsbestuur niet nieuw. Zoals meegedeeld in de bewonersbrief van eind vorig jaar, werkt de Stad dit verder uit en zullen buurtbewoners tijdig geïnformeerd worden.

  • Mobiliteit & openbaar vervoer