In een resolutie vraagt Vlaams parlementslid Griet Coppé aan de Vlaamse regering om de palliatieve netwerken een toereikende subsidiëring te geven. Deze netwerken leveren zeer goed werk, maar worden, door hun groeiende bekendheid onder de bevolking, ondergefinancierd.

Palliatieve zorg voorkomt en verlicht het lijden in de laatste levensfase door middel van vroegtijdige duiding en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn. Ook naar andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard gaat er aandacht. Deze professionele bijstand aan patiënten in hun laatste levensfase, alsook aan hun naastbestaanden, wordt in West-Vlaanderen geleverd door vzw De Mantel (Roeselare), Palliatieve Zorg Noord West-Vlaanderen, Palliatieve Zorg Westhoek Oostende en Palliatief Netwerk Zuid-West Vlaanderen. Hun uiteindelijke doel is de optimalisatie,van de kwaliteit van de laatste levensfase.

Vorig jaar trokken deze West-Vlaamse palliatieve netwerken aan de alarmbel. Indien zij het enkel met de Vlaamse middelen zouden moeten rooien, kunnen zij slechts de helft van hun patiënten behandelen. Dankzij fondsenwerving en benefietavonden houden zij momenteel het hoofd boven water. Deze situatie is een 21

ste eeuw en warme samenleving onwaardig. In een resolutie of sterke aanbeveling aan de Vlaamse regering vraagt Griet Coppé een halt te roepen aan deze bedelstaf. “Het is de wens van vele mensen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, ook in de laatste fase. Thuis sterven is ook kwalitatief beter voor de nabestaanden omdat zij in een vertrouwde omgeving afscheid kunnen nemen van hun geliefde. Dankzij het netwerk kan er open over gecommuniceerd worden”, aldus het parlementslid. “Onderzoek1

 

 

Over Griet Coppé:

www.grietcoppe.be

 

.

 

http://www.palliatief.be/

wijst daarnaast uit dat thuis sterven goedkoper is voor de maatschappij. Bij een ziekenhuisopname liggen de kosten van de palliatieve verzorging voor de ziekteverzekering tijdens de laatste maand 3,5 keer hoger.” Ten slotte denkt Griet Coppé ook aan het personeel. “Een hoge werkdruk is een gevolg van de onderwaardering. Een uitbreiding van het personeelskader en geen blokkerende maar stimulerende vorming is dringend nodig.” Deze week wordt de beleidsbrief Welzijn besproken in de Commissie. Die rond de ‘vermaatschappelijking van de zorg’: de groeiende rol van de thuiszorg. Griet Coppé: “Ik kan me hier perfect in vinden, maar dan moeten er ook middelen voor de thuiszorg tegenoverstaan. De Mantel levert zeer goed werk. Hun inspanningen moeten door Vlaanderen volwaardig gevaloriseerd worden.”

 

Meer info:

Over de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen: