Goedkoop lenen voor energiebesparende maatregelen via de woondienst

 

Een zuinige verwarmingsketel, superisolerend glas, dakisolatie, … milieuvriendelijke maatregelen, en tegelijk kosten ze handen vol geld. Omdat iedereen zou kunnen genieten van een aangename en comfortabele woning, is er nu een heel goedkope lening voor energiebesparende maatregelen.

 

Roeselare heeft een overeenkomst gesloten met de WVI (West-Vlaamse Intercommunale) die optreedt als kredietverstrekker voor het Fonds voor de Reductie van de Globale Energiekost (FRGE). Zo kan de stad de goedkope lening aanbieden aan haar inwoners.

 

 

Voor welke werken kan je goedkoop lenen?

-    vervanging oude stookketel;

-    hoogrendementsbeglazing;

-    dak-, vloer-, en muurisolatie;

-    warmtepomp

-    thermostatische kranen

-    kamerthermostaat met tijdsindeling

-    zonneboiler

-    energie-audit van de woning

-    andere energiebesparende maatregelen.

Wie komt in aanmerking en wat zijn de voorwaarden?

Zowel eigenaars, huurders als verhuurders kunnen deze lening aanvragen. Er is geen inkomensbeperking van kracht. Zowel nieuwbouw als verbouwingen komen in aanmerking voor deze voordelige lening. De werken moeten gebeuren door een geregistreerde aannemer.

 Zo goed als renteloos!

Als particulier kan je minimaal € 1.250 en maximaal € 10.000 euro lenen. Dit bedrag moet binnen de 5 jaar afbetaald zijn. De interest is vast en bedraagt 2% per jaar, maar voor de meeste werken betaalt de federale overheid 1,5% terug (intrestbonificatie). De overblijvende 0,5% kan je inbrengen in je personenbelasting. Dit maakt de lening bijna renteloos!

Aanvragen?

Vanaf maart 2011 kan je een dergelijke lening aanvragen. Doe tijdig je aanvraag want per jaar kunnen slechts een beperkt aantal leningen worden toegestaan. Haal nu het inlichtingenformulier bij de Woondienst van de stad of download het via www.wvi.be en geniet zo een leven lang van een energiezuinige woning.

 

Griet Coppé

Schepen van

-    welzijn en sociaal beleid, wijkontwikkeling.

-    Sociale huisvesting en huisvesting

-    Energie (in relatie tot het huisvestingsbeleid)