Om de veiligheid rond de schoolpoorten te bevorderen, wordt vanaf 1 september, preventief verkeerstoezicht gehouden aan de Roeselaarse scholen op het moment dat de school begint of eindigt.

Korpschef korpschef Curd Neyrinck schets in een interview met Het Nieuwsblad de problematiek: "De politie zal vanaf de eerste schooldag maandag het verkeer aan de schoolpoorten in Roeselare, Izegem en Hooglede extra in de gaten houden. 'In september treden politieagenten nog vermanend op voor wie de veiligheid aan de scholen in het gedrang brengt, maar vanaf oktober wordt het menens.

Er wordt vooral gefocust op hinderlijk parkeren aan de schoolpoorten. Sommige ouders zijn zo begaan met de veiligheid van hun eigen kinderen, dat ze hen het liefst tot in de klas zouden voeren. Maar ze vergeten dat ze door dubbel of op de fiets- en voetpaden te parkeren de veiligheid van andere kinderen en ouders in het gedrang brengen. Andere pijnpunten zijn onaangepaste snelheid en rijgedrag in de omgeving van scholen".

Burgemeester Luc Martens schaart zich achter deze actie: "'Gelukkig bleven we in Roeselare tot nog toe gespaard van zware ongevallen aan de schoolpoorten, maar het is belangrijk om bij het begin van het schooljaar (en voor velen van een nieuw werkjaar) de puntjes op de i te zetten voor er slachtoffers vallen, want kinderen blijven bijzonder kwetsbaar"

Wie zijn of haar kinderen met de auto naar school brengt of langs een schoolpoort passeert bij het begin of het einde van de lestijden, is dus gewaarschuwd. De politie van de zone Roeselare-Izegem-Hooglede (Riho) houdt vanaf 1 september verscherpt toezicht in de omgeving van de scholen.

De controle houdt in :

  • Alle vormen van hinderlijk parkeren in schoolomgevingen
  • Snelheid in de schoolomgeving
  • Onaangepast rijgedrag in de schoolomgeving

De wijkagenten zullen -de hele maand september- nadrukkelijk aanwezig zijn aan de scholen. In een eerste fase wordt nog eerder preventief en vermanend opgetreden.  In ddaropvolgende periode (vanaf 1 oktober tot aan de herfstvakantie) zullen hardleerse automobilisten die het dan nog niet begrepen hebben, het n hun portemonnee voelen. Dan gaat men over tot de repressieve aanpak, mét boetes.