Meewerkende echtgenoten behouden hun statuut als ze zich sociaal engageren en hiervoor in ruil een beperkte vergoeding krijgen, lager dan 3000 euro bruto per jaar.  Dit CD&V-wetsvoorstel werd gisteren goedgekeurd door een brede meerderheid in de commissie Bedrijfsleven.

Samen met collega's Leen Dierick en Nik Van Gool heeft Roeselaars Kamerlid Nathalie Muylle met dit wetsvoorstel het sociaal engagement willen ondersteunen en het mogelijk maken voor meewerkende echtgenoten om dit engagement aan te gaan.

Nathalie Muylle: "Werknemers die zich sociaal engageren verliezen ook hun statuut niet, daarom moet dit ook mogelijk zijn voor meewerkende echtgenoten.  Het sociaal aspect moet voorop staan, niet het winstgevend aspect van dit engagement.  Het toegestane bedrag van 3000 euro bruto wordt daarom bewust laag gehouden."

Enkele voorbeelden

  • Meewerkende echtgenoten kunnen door dit wetsvoorstel een zitpenning krijgen om deel te nemen aan vergaderingen van een groente- of fruitveiling zonder hun statuut te verliezen.
  • Een ander voorbeeld is dat zij op vraag van een school een rondleiding kunnen geven in hun bedrijf waartegenover een beperkte vergoeding staat.