De vzw Dierenasiel Regio Roeselare is voor haar werking in grote mate afhankelijk van de financiële steun die het krijgt van dierenvrienden. Voor die gulle schenkers is er goed nieuws: vanaf nu zijn giften vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar! Dit geldt ook voor alle giften gedaan in 2019.

Dierenvrienden konden uiteraard al langer giften en schenkingen doen aan het dierenasiel om de werking te steunen. Nu echter zijn deze giften ook fiscaal aftrekbaar. Daarvoor zal het dierenasiel fiscale attesten afleveren aan de gulle schenkers. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo heeft men recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van de gift, als:

-  de gift minstens 40 euro bedraagt, per kalenderjaar en per vereniging;
-  het dierenasiel een kwijtschrift uitreikt voor de giften die zij ontvangt;
-  de gift moet in geld gedaan zijn en alleen van jou komen (dus niet de opbrengst

zijn van een collectieve geldinzameling of actie);
-  de gift gebeurt zonder tegenprestatie.

De vzw Dierenasiel Regio Roeselare werd opgericht in 2017 en bestaat uit een samenwerking van Buurt & Co, VIVES en Stad Roeselare. Jaarlijks krijgen bijna 600 honden en katten een tijdelijk onderdak in het dierenasiel dat voorlopig nog gelegen is in de Oude Stadenstraat in Roeselare. Voor elk van hen wordt zo snel mogelijk een nieuwe, goede thuis gezocht.

Met deze giften en schenkingen wil de vzw Dierenasiel Regio Roeselare een spaarpotje aanleggen voor de bouw en uitbating van een nieuw regionaal dierenasiel. Het bestaande dierenasiel moet ten laatste in 2028 de deuren sluiten omwille van een ten einde lopende milieuvergunning. Daarnaast is het gebouw ook niet langer conform de strenger geworden wetgeving en kampt het met een capaciteitstekort.

Ondertussen moet uiteraard ook het bestaande dierenasiel draaiende blijven en goed uitgebaat kunnen worden. Vier vaste medewerkers en tal van vrijwilligers zijn er dagelijks in de weer om de dieren de beste zorg te kunnen geven.

Heb jij ook een hart voor dieren en wil je graag zelf ‘n steentje bijdragen?

Dat kan heel eenvoudig: je stort je gift op rekeningnummer BE59 731045090726 metvermelding van ‘Schenking dierenasiel – je naam – je adres – je telefoonnummer’. Op diemanier kan het dierenasiel jou vlot bereiken.
Heb je nog bijkomende vragen? Stel ze gerust via coordinator@dierenasielroeselare.be!

  • Dierenwelzijn