In opdracht van o.a. de stad en op vraag van het comité Leefbaar Rumbeke werd door het Agentschap Volksgezondheid een studie gemaakt over de gezondheidsimpact van de geurhinder in Rumbeke. De resultaten bouwen verder op de resultaten van de geurstudie die in maart werden vrijgegeven.

Het rapport toont aan dat er geen directe impact is op de volksgezondheid. Uit de metingen van zowel de meetpost van de VMM aan de haven, als uit de metingen van de individuele bedrijven, kan men vaststellen dat de verschillende stoffen die de bedrijven uitstoten ver onder de toelaatbare normen liggen. Wel toont de studie aan dat de geur sterke psychologische gevolgen kan hebben met vaak ook lichamelijke klachten tot gevolg. Uit de cijfers van het kankerregister kan men geen verhoogde cijfers vaststellen voor Roeselare in vergelijking met West-Vlaanderen en Vlaanderen. Fijn stof blijft voor de stad wel een belangrijk aandachtspunt in de havenzone.

Naast enkele aanbevelingen rond een betere communicatie tussen bedrijven en bewoners, betere buffering tussen de woonzones en de bedrijven, blijft voor het Agentschap Volksgezondheid het terugdringen van de geur tot de aanvaardbare afstand door de bedrijven de enige oplossing.

 

Verdere informatie kan men bekomen bij Schepen Nathalie Muylle, nmuylle@roeselare.be of bij de milieudienst van de stad 051 26 22 91.