Straks trekken kikkers, padden en salamanders opnieuw langs Vlaamse wegen op zoek naar een partner en een geschikte poel om zich voort te planten. Jammer genoeg overleeft een deel van de amfibieën, bij het oversteken van onze wegen, de trektocht niet.

Overzetacties willen de schade aan de populatie beperken. Op verschillende oversteekplaatsen worden langs de wegbermen netten geplaatst die de amfibieën tegenhouden. De dieren stranden in de emmers en worden ’s morgens en ‘s avonds door vrijwilligers overgezet naar de andere kant van de weg, waar ze hun zoektocht naar een geschikte poel veilig kunnen verder zetten.

De Roeselaarse amfibieënwerkgroep zoekt bijkomende vrijwilligers die bij de overzetacties kunnen helpen. Wie helpt aan de overzetacties, ontvangt een fluohesje en een zaklamp, krijgt informatie hoe te werk te gaan en leert iets bij over de soorten amfibieën.

De werkgroep zet niet alleen de padden over; ze plaatst ook de netten die de padden naar de emmers leiden en maakt een poeleninventaris op. Zo wordt in kaart gebracht welke soorten kikkers, padden en salamanders er nog in Roeselare leven.

Wie geïnteresseerd is om mee te helpen, kan zich aanmelden bij de Milieudienst via milieu@roeselare.be of 051 22 72 11.

Wie weet heeft van locaties waar er tijdens het trekseizoen veel activiteit is van amfibieën, wie veel doodgereden padden of salamanders in een bepaalde straat opmerkt, mag dat zeker ook melden bij de Milieudienst die dan nagaat of daar ook netten kunnen geplaatst worden.