Op zondag 15 februari organiseerde CD&V Roeselare haar traditionele nieuwjaarsreceptie in CC De Spil. Voorzitter Klaas Keirse mocht een 150-tal mensen verwelkomen. Roeselare is als afdeling uniek : we beschikken over parlementsleden in zowel het Federaal, Vlaams én Europees parlement!

Uittredend OCMW-raadslid Brigitte Depoorter werd door OCMW-voorzitter Geert Depondt letterlijk én figuurlijk in de bloemetjes gezet. Een dikke merci voor jouw sociale inzet, Brigitte!

Daarna kwam kersvers Europarlementslid Tom Vandenkendelaere aan het woord. Tom hield een krachtig pleidooi voor een Europa met groot hart voor tewerkstelling, sociaal beleid & jongeren. Maar Europa is ook erg belangrijk voor onze landbouwers, Erasmusstudenten & voor tal van Roeselaarse bedrijven, die steun krijgen vanuit Europa. Niet in het minst in de agro-voedingsindustrie.

Burgemeester Luc Martens nam als laatste het woord & gaf toelichting bij de diverse beleidsdomeinen de door onze schepenen met grote kennis & vakmansachap worden beheerd. Ook op vlak van de financiën, gaat het de goede richting uit. Roeselare doet het goed, Roeselare wil in de toekomst nog beter doen. Onze mandatarissen zijn een garantie dat ons programma wordt gerealiseerd.

Bekijk de foto's van onze nieuwjaarsbijeenkomst hieronder