Met het project stadsdichter werden kinderen en jongeren uitgedaagd tot participatie en talentontwikkeling. Voor het tweede jaar op rij ging Stad Roeselare op zoek naar een nieuwe jonge stadsdichter.

Leerlingen uit het 5de en 6e leerjaar kregen de kans om een gedicht te schrijven rond een bepaald thema. Het thema van dit jaar was: ‘Droomstad’.  Er werden creatieve workshops aangeboden aan de basisscholen in Roeselare. Deze workshops werden verzorgd door Benjamin Sercu, docent creatief schrijven. Hij zette de leerlingen aan om hun poëtische bril op te zetten.

Een professionele jury bestaande uit Reinout Verbeke, Siska Viaene en Hafsa Faïk. boog zich over de meer dan 200 ingezonden gedichten. Uiteindelijk kwam de klas van het zesde leerjaar A uit de Vikingschool als laureaat uit de bus. Het winnende gedicht werd geschreven door Louise Heyman.  

De jury over het gedicht:

‘Eentje die je niet verwacht, een van de meest poëtische inzendingen. Louise ging aan de slag met heel wat prachtige en tevens bevreemdende vergelijkingen (‘men kijkt als ajuinen die elkaar aanstaren’). Een beklijvend gedicht met een originele invalshoek. Je kan het gedicht bij wijze van spreken blijven lezen en er telkens nieuwe elementen in ontdekken. Er ontstaat een mooie balans tussen de woorden en de witruimte. In deze inzender schuilt misschien nog wel de grootste dichter van alle deelnemers.’

Het winnende gedicht

Men kijkt daar
als jankende honden
als ajuinen die elkaar aanstaren.
Men staart daar
met open mond.
Ik voel me warm
als ik kan praten met het graf
daar waar mijn opa in een luchtige taart zal leven,
en mijn oma in een blinkende diamant.
Houten platen met een rugleuning
vertellen dat ze naar hun koningsleven gaan.
Bloemen op een traan van steun.
of sommige verlaten en alleen.
Ik kijk en zie
dat ik nog zo’n kasteeltoren ben.

Louise Heyman – Vikingschool Roeselare

Toekomstige acties

In de editie van 2017 was het thema ‘Mijn Stad’. Op de muur van het Spillebad kan je het winnende gedicht van vorig jaar terugvinden. Toen kaapten leerlingen van MPIGO Sterrebos de eerste prijs weg.

Gedichten op uitstalramen & Broodzakken

Ook voor deze tweede editie zetten we acties op poten om de ingezonden gedichten verder in de kijker te plaatsen. Zo zal de top 5 in 2018 op verschillende manieren in het straatbeeld verschijnen.

  • We starten op De Munt waar je het winnend gedicht op één van de ramen van ARhus kan terugvinden.
  • De verkozen top 5 zal in maart op andere etalages op De Munt te zien zijn.
  • Later op het jaar laten we de gedichten op broodzakken drukken. Een leuk gedicht bij het ontbijt… een goede start van de dag.

Projectie Roeselaarse stadsdichters 2017

Een waaier van Poëzie-Apps , geselecteerd door ARhus

Ook voor kinderen zijn er toepassingen te vinden die hen aan het rijmen zetten!

Poëzie is er voor iedereen, bestaat in allerlei vormen en soorten en is er voor elk groot of klein moment. Tijdens de Poëzieweek wordt dit extra in kijker gezet. Thema van deze editie is Humor. Jules Deelder schrijft een Gedichtendagbundel en Peter Holvoet-Hanssen lanceert op Gedichtendag een wel heel bijzondere vouwkaart (met digitale pendant).

Plint (0,99 euro)

Met de leuke Plint-app begin je elke dag met een gedicht dat samen met een werk van een beeldend kunstenaar gepresenteerd wordt. Voor elke dag van het jaar is er één voorzien, in totaal dus 365 gedichten en kunstwerken. Plint brengt ook een tijdschrift en tal van andere publicaties uit waarin gedichten en beeldende kunst worden gecombineerd.

Voor iOS en Android – Nederlandstalig – www.plint.nl

MuzePoezie (gratis)

MuzePoezie stelt elke week een gedicht voor en laat je zo heel wat nieuwe dichters ontdekken. Er verschijnen ook gedichten op je scherm als je met de app de beacons terugvindt of qr-codes inscant.

Voor iOS en Android – Nederlandstalig – www.muzepoezie.nl

Poetry Daily (gratis)

Zoals de titel verraadt, kan je met deze app elke dag een gedicht van een hedendaagse dichter lezen. De redactie kiest hierbij uit nieuw verschenen poëziebundels en tijdschriften en laat heel diverse stijlen aan bod komen. Zo krijg je een mooi beeld van wat de poëzie vandaag te bieden heeft.

Voor iOS – Engelstalig – http://poems.com

Poems By Heart (gratis)

Deze mooi vormgegeven app van Penguin Classics daagt je uit om klassieke gedichten uit het hoofd te leren. Je geniet nog meer van een gedicht en leest het grondiger door het te memoriseren en luidop voor te dragen. De app gebruikt hierbij geheugentechnieken en giet alles in een leuke spelvorm. Vier gedichten zijn gratis, meer poëzie kan je aankopen in verschillende bundeltjes, waaronder gothic tales, romantic, odes en Elizabethan. Je kan kiezen uit verschillende moeilijkheidsgraden en de selecties beluisteren aan de hand van audiofragmenten.

Voor iOS – Engelstalig – www.penguin.com/static/pages/features/amplified_editions/poems_by_heart_app.php

Groot Nederlands Rijmwoordenboek (0,99 euro)

Dit handige rijmwoordenboek kan een grote hulp zijn bij het schrijven van je gedichten. Het bevat meer dan 290.000 woorden, waaronder ook eigennamen en afkortingen. Het woordenboek geeft ook fonetisch rijm weer. Typ je woord in de bovenste balk en de rijmwoorden verschijnen automatisch op het scherm. Ze worden hierbij gerangschikt op lettergrepen zodat je een metrum kunt volgen. Deze app zonder reclame kan je offline gebruiken.

Voor iOS – Nederlandstalig – http://bellpepper.nl/index.php/app/groot-nederlands-rijmwoordenboek

Word Mover (gratis)

Met deze app kan je een Engelstalig gedicht schrijven met de woorden die op het scherm te voorschijn komen. Je kan hierbij ook kiezen uit woorden die uit beroemde literaire werken geplukt werden. Door de woorden te verplaatsen en er zelf toe te voegen kan je een leuk gedichtje samenstellen. Als je tevreden bent met je resultaat kan je het bewaren, delen per e-mail, afdrukken en plakken op een foto.

Voor iOS en Android – Engelstalig – www.readwritethink.org/classroom-resources/mobile-apps/word-mover-30930.html

KINDERAPPS

Zacht zijn de wolken (3,99 euro)

Hier kan je luisteren naar tien gedichten over begrippen als zacht, hard, lang en kou. Is een nijlpaardbaby klein of groot? Een auto rijdt hard, maar een kokosnoot is ook hard. Hoe zit dat nu? De gedichten nodigen je uit om te filosoferen met je kind door samen beeld- en taalspelletjes te spelen. Tik het plaatje aan en kijk wat er gebeurt! Oudere kinderen kunnen ook zelf gedichten maken, bewaren en versturen. (van 3 tot 10 jaar)

Voor iOS en Android – Nederlands – www.gottmer.nl/kinderboeken/apps/zacht-zijn-de-wolken.html

De kat die niet van de bank af wilde (2,99 euro)

De kat van Ed en Liesje wil altijd op de bank liggen. Hoe ze ook aandringen, de kat heeft geen zin om ervan te springen. Dit prentenboek bevat een grappige tekst op rijm die je kan beluisteren, maar er valt nog veel meer te ontdekken. Op elke pagina zijn er bewegende animaties: druk op de oplichtende figuren en laat je verrassen! Het verhaal kan je ook gemakkelijk zelf voorlezen. (vanaf 3 jaar)

Voor iOS – Nederlandstalig – https://itunes.apple.com/nl/app/prentenboek-kat-die-niet-van/id426705823?mt=8

Liselotje gaat naar zwemles (4,99 euro)

Dit is één van de digitale prentenboeken die je kan aankopen via de app Piccolo Picture Books. In rijmvorm lees je het verhaal van Liselotje die een koning en koningin als ouders heeft. De koning gaat met zijn dochtertje picknicken bij de sloot waarna ze in een bootje stappen. Als de boot omslaat, wordt het even spannend. De koningin is streng en stuurt hen beiden naar de zwemles. De koning is geen held… Op elke pagina vind je een of twee vierregelige versjes in een strak ritme. (vanaf 3 jaar)

Voor iOS – Nederlandstalig – www.piccolopicturebooks.nl

Raadgedicht (gratis)

In een raadgedicht ontbreekt één woord dat jij moet raden. Lees het gedicht en denk na over het ontbrekende woord. Als jij de dichter zou zijn, wat zou je hier schrijven? Je kan de oplossing bekijken en ook een tekstje over het leven en werk van de verschillende dichters lezen. (vanaf 9 jaar)

Voor iOS – Nederlandstalig – http://raadgedicht.nl

 

De smaak te pakken? Meer apps in de kijker vind je hier.