Deze week viel de folder Stads- en groenontwikkeling stad Roeselare in de bus bij de inwoners van Roeselare.
Wens je hem digitaal te lezen? Dit kan hier.


  • Bebloeming & stadsverfraaiing
  • Leefmilieu & natuur