Vanaf maandag 13 oktober krijgen fietsers een aparte groenfase om de R32/N36 Rijksweg, de ring van Roeselare, over te steken. Met die maatregel wil Wegen en Verkeer West-Vlaanderen de verkeersveiligheid voor fietsers verhogen. In totaal gaat het om 9 kruispunten op de ring van Roeselare.

Fietsers krijgen vanaf 13 oktober aan negen kruispunten op de Roeselaarse Rijksweg een apart groen fietserslicht om over te steken. Een primeur in Vlaanderen.

Tussen 2007 en 2010 investeerde de Vlaamse regering fors in de veiligheid van enkele kruispunten op de Roeselaarse grote ring. Om de situatie voor de zwakke weggebruikers nog verder te verbeteren zat Schepen van mobiliteit Griet Coppé rond de tafel met Wegen en Verkeer West-Vlaanderen om alles grondig te bespreken.

"De huidige situatie is soms gevaarlijk voor fietsers die de ring willen oversteken. Automobilisten die afslaan, zien alleen de lichten voor voetgangers en niet die voor fietsers, waardoor verwarring kan ontstaan. Als er geen voetgangers zijn, staat het voetgangerslicht namelijk op rood", legt Eveline Vandecaetsbeek van Wegen en Verkeer West-Vlaanderen uit. "Automobilisten gaan er dan verkeerdelijk van uit dat het ook rood is voor fietsers en laten zich verrassen door fietsers die de ring oversteken, want zij rijden mee met het groen licht van het autoverkeer. Door aparte verkeerslichten voor fietsers te installeren op de kruispunten, willen we automobilisten erop wijzen dat ze moeten uitkijken voor ze indraaien, want dat fietsers de weg kunnen oversteken. Fietsers moeten wel op een knop drukken om groen licht te krijgen, net zoals dat al voor voetgangers geldt. Zo hopen we dodehoekongevallen in de toekomst te vermijden."

Vlaamse primeur

Griet Coppé : "In totaal krijgen negen kruispunten op de Rijksweg zo'n groen fietserslicht. Het gaat om die met de Onledegoedstraat, Hoogleedsesteenweg, Diksmuidsesteenweg, Oostnieuwkerksesteenweg, Groenestraat, Iepersestraat, Meiboomlaan, Moorseelsesteenweg en Oekensestraat".

De aanpassingswerken aan de verkeerslichten starten op 13 oktober en zullen vier dagen duren. Samen met de stad Roeselare zal het Agentschap Wegen en Verkeer een infocampagne starten op de scholen. Het systeem van een apart groen licht voor fietsers is een primeur voor West-Vlaanderen. Het feit dat negen kruispunten ineens een apart fietserslicht krijgen op een gewestweg, is zelfs een primeur voor Vlaanderen."

Schepen Coppé is tevreden dat Wegen en Verkeer luistert naar de grieven van de stad. "Deze Vlaamse investering past volledig in het fietsvriendelijke beleid dat wij voeren. Als we het fietsen willen stimuleren, moeten we veiligheid kunnen garanderen", besluit ze.