Op 25 november vindt jaarlijks de Internationale Dag voor de Uitroeiing van Geweld tegen Vrouwen plaats. Op deze dag dragen vrouwen en mannen over de hele wereld een wit lintje om te laten zien dat ze zich afzetten tegen geweld tegen vrouwen, dat ze zich bewust zijn van het probleem en dit niet tolereren. Naar goede gewoonte grijpen we ook vanuit Vrouw & Maatschappij Roeselare deze gelegenheid aan om meer bekendheid te geven aan deze grootschalige mensenrechtenschending.

 Familiaal geweld is in veel gezinnen een harde realiteit. Door de coronacrisis neemt het risico toe.

Het openbaar leven staat op een laag pitje. Veel gezinnen zijn uitsluitend op elkaar aangewezen. Het gebrek aan dagelijkse structuur, minder sociale controle, een beperkt(er) sociaal netwerk en sociaal isolement zijn risicofactoren voor geweld binnen het gezin. Hierbij komt nog eens de toegenomen angst en stress en je krijgt een gevaarlijke cocktail die kan leiden tot een escalatie. 

Tijdens de coronacrisis werden extra middelen voor de hulplijn 1712 vrijgemaakt zodat deze nog beter bereikbaar is. Ook werd er geïnvesteerd in een bekendmakingscampagne. Zo steeg het aantal 1712-oproepen in Vlaanderen met 70% tijdens de eerste lockdown.

In de laatste politieraad informeerde gemeenteraadslid Ria Vanzieleghem naar de lokale cijfers tijdens deze crisisperiode.

"Volgens de zonechef zijn de cijfers tot op heden niet echt afwijkend van het totaal van vorig jaar maar hij stelde wel vast dat de intensiteit van het geweld toeneemt. Hij is er zich van bewust dat het aantal maar het topje van de ijsberg is en er in realiteit veel meer zijn. Onder normale omstandigheden zijn slachtoffers al terughoudend om hulp te zoeken. Omwille van de coronamaatregelen is het niet zo evident om aan de alarmbel te trekken en is de hulpverlening voor slachtoffers veel moeilijker of helemaal niet meer bereikbaar."

Raadslid Vanzieleghem vernam op de politieraad dat men vanuit de stad in het kader van deze problematiek een project aan het uitwerken is om nog beter te ondersteunen en adequater hulp te bieden.

Burgemeester Kris Declercq kon dit bevestigen: "De eerste stappen in het oprichten van een Family Justice Center worden nu begin december gezet. Ook in het bestuursakkoord was die ambitie reeds uitgesproken."

De aanpak van intrafamiliaal geweld is naast een verhaal van opvang ook een verhaal van preventief en oplossingsgericht werken. De aanpak van intrafamiliaal geweld is er één van verschillende disciplines en organisaties, naast opvang moet ook worden ingezet op extra begeleiding.  Daarom streven de diensten ernaar om naast opvang ook preventief en oplossingsgericht te werken.