Roeselare verdrievoudigt het aantal gemeenschapswachten in onze stad. Ze krijgen een vaste uitvalsbasis in de Wijkantenne, vlakbij het busstation in de Ardooisesteenweg.

Burgemeester Kris Declercq: " Een veilig Roeselare waar iedereen zich thuis kan voelen blijft een absolute prioriteit!  Het is een uniek concept dat de wijkagent samenbrengt met de gemeenschapswacht, met de straathoekwerker. Allemaal samen, als de voelsprieten van de buurt. Dit is goed op vlak van aanwezigheid, maar het versterkt ook het wijkgevoel. Als dit binnen enige tijd een goede evaluatie krijgt, willen we dit concept ook op andere locaties in onze stad ontwikkelen"

Sinds juni 2014 zijn de gemeenschapswachten Peter Kiepe en Kenny De Paepe vertrouwde gezichten in het Roeselaarse straatbeeld. Gemeenschapswachten hebben als opdracht het veiligheidsgevoel bij de burger te verhogen. Ze werken voornamelijk preventief en sensibiliserend, maar kunnen ook overtredingen op het politiereglement vaststellen in het kader van de GAS-wetgeving. Het team gemeenschapswachten bouwt daarnaast actief mee aan het lokaal integraal veiligheidsbeleid door het uitvoeren van een brede waaier aan opdrachten in het kader van criminaliteits– en overlastpreventie op het openbaar domein. De gemeenschapswachten werken hierbij aanvullend op politie.

Sinds de inschakeling van de gemeenschapswachten kon een versnelling hoger geschakeld worden in preventie van fietsdiefstal (fietslabelacties onder meer in het kader van preventie in je wijk) preventie van woninginbraak (preventief toezicht, afwezigheidstoezichten) en de aanpak van overlast (o.a. netheid).

De stad wil resultaatgericht investeren in het verhogen van de veiligheid. Het aantal gemeenschapswachten wordt daartoe verdrievoudigd. Vanaf 16 juli zal een equipe van zes gemeenschapswachten ingezet worden in de verschillende gebieden van de stad.

De gemeenschapswachten worden ingezet voor:

  • veiligheids- en preventieopdrachten, gericht op het verhogen van het veiligheidsgevoel van
    de burgers. Dit vertaalt zich in het toezicht houden in het stadscentrum, de stationsbuurt,
    wijken, speelpleintjes, parken, rond bushaltes, enz. …
  • het informeren en sensibiliseren van burgers inzake veiligheid en criminaliteitspreventie -aansluitend op het zonaal veiligheidsplan van politie - voornamelijk gericht op gauwdiefstal, fietsdiefstal, inbraak van en uit voertuigen, winkeldiefstal, woninginbraak (afwezigheidstoezicht) enz. Dit betekent dat de gemeenschapswachten ook ingezet zullen worden bij allerhande projecten en acties om bovenstaande eigendomsdelicten zoveel als mogelijk te voorkomen.
  • Het informeren van en signaleren aan de bevoegde diensten van problemen op het vlak van veiligheid, milieu en het wegennet (vb. schade aan de openbare weg, kapotte vuilnisbakken, verkeerd gestald huisvuil, zwerfvuil, enz. …)
  • het informeren van automobilisten over het hinderlijk of gevaarlijk karakter van verkeerd parkeren en hen sensibiliseren met betrekking tot het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het correct gebruik van de openbare weg,
  • toezicht op personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid bij evenementen georganiseerd door de overheid, vb. WK, koopjesdagen, TRAX-festival, …

De uitbreiding van de equipe gemeenschapswachten laat een ruimere geografische inzet over de stad toe. Bovendien laat de uitbreiding ook toe dat gemeenschapswachten frequenter op gevoelige locaties kunnen langsgaan. Ze worden vooral te voet ingezet zodat zij een laagdrempelig aanspreekpunt voor de burger vormen.

Herkenbaarheid

In hun paars uniform zullen de gemeenschapswachten duidelijk herkenbaar te zien zijn in het Roeselaarse straatbeeld. De dienst gemeenschapswachten – als onderdeel van dienst samenleven - wordt ondergebracht in de wijkantenne.

De gemeenschapswachten hebben vanaf heden hun uitvalsbasis in de Wijkantenne,Ardooisesteenweg nr. 6, een plek van waaruit dagelijks op ronde wordt vertrokken en van waaruit hun administratie wordt afgehandeld.

Naast de gemeenschapswachten kunnen ook medewerkers van de dienst Samenleven (gebiedswerkers , publiekswerker criminaliteit en veiligheid, publiekswerker drugs, consulent (de)radicalisering) in de wijkantenne aan de slag op de voorziene flexibele werkplekken. Net als de wijkagent of het flexteam van de politiepost Roeselare die hier administratie kan verwerken of op afspraak mensen kan ontvangen. De koppeling van deze drie diensten onder één dak kadert in het uitbouwen van wijkteams en een oplossingsgerichte aanpak van buurtproblemen. Een loketfunctie wordt in eerste instantie niet voorzien in de antenne. Op afspraak kan je er wel terecht bij de wijkagent of de gebiedswerkers.

  • Politie & veiligheid