Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) vindt dat de lidstaten bij het maken van sensibiliseringscampagnes zoveel mogelijk expertise moeten uitwisselen en hun doelgroep moeten verbreden. Hij verduidelijkt dit n.a.v. de goedkeuring door het Europees Parlement van een ontwerpresolutie over een Europese Alcoholstrategie.

Europarlementslid Tom Vandenkendelaere: “Het Parlement had in deze resolutie vooral aandacht voor alcoholmisbruik door jongeren. Dit is een terechte bezorgdheid maar wat mij betreft te eenzijdig. Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid voerde vorig jaar een sterke campagne 'Drinken en rijden. Niet grappig', waarin de nadruk werd gelegd op alcoholmisbruik door veertigers en vijftigers.

Uit een gedragsmeting van het BIVV blijkt immers dat precies die groep frequenter onder invloed rijdt dan andere leeftijdscategorieën. In de oorspronkelijke tekst lag de focus nog te sterk enkel op jongeren als doelgroep en dat is niet terecht. De BIVV-campagne is een voorbeeld dat door andere lidstaten kan worden nagevolgd. De Commissie Volksgezondheid heeft in elk geval al mijn aanbevelingen gevolgd en de focus verbreedt naar oudere consumenten.”

In de resolutie vraagt het Europees Parlement de Commissie om de lidstaten te wijzen op de gevaren van alcoholmisbruik en de schadelijke gevolgen voor verschillende doelgroepen. Er wordt nadruk gelegd op het belang van sport en een gezonde levensstijl. Ook wordt aandacht gevraagd voor meer sensibilisering over de gezondheidseffecten en de sociale gevolgen van alcoholmisbruik.