De Europese Commissie maakt vandaag bekend dat Fiat en Starbucks achterstallige belastingen moet terugbetalen aan Luxemburg en Nederland omdat de vrijstellingen die de bedrijven kregen neerkomen op onwettelijke staatssteun.

Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) zetelt in de bijzondere TAXE-commissie die ijvert voor meer transparantie inzake belastingsovereenkomsten met multinationals.

Tom Vandenkendelaere:  "De Commissie-uitspraken van vandaag zijn puur een kwestie van rechtvaardigheid - tegenover kmo's en minder grote bedrijven die net zo goed als multinationals bijdragen aan onze welvaart maar die niet in staat zijn om "fiscale snoepjes" te onderhandelen én tegenover de burgers die opdraaien voor de gemiste belastinginkomsten."

"Tax rulings zijn bedoeld om bedrijven zekerheid te verschaffen over de manier waarop hun winsten en vaak complexe transacties belast zullen worden. Deze fiscale regelingen worden echter teveel gebruikt als instrument om grote bedrijven aan te trekken. Multinationals kunnen op die manier lidstaten tegen  elkaar uitspelen. Op het einde van de rit zijn het de burgers en de kmo's die het gelag betalen.

Door het aanpakken van deze misbruiken zendt de Commissie een sterk signaal uit. Toch blijft het voor mij een uitgemaakte zaak dat alleen meer Europese harmonisatie inzake belastingen, nl. een eengemaakte belastbare basis voor de vennootschapsbelasting, tot een structurele oplossing kan leiden voor dit soort oneerlijke belastingconcurrentie. Lidstaten zullen nog altijd kunnen concurreren en beleidsaccenten zetten door middel van hun tarieven. Maar die concurrentie gebeurt dan wel op een transparante manier waardoor ook de kmo's en burgers een stem krijgen en hun overheid kunnen beïnvloeden."