De economische en monetaire commissie en de begrotingscommissie nemen vandaag hun gezamenlijk rapport aan over EFSI. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V): “De creatie van het EFSI is een volgende noodzakelijke stap in het slimme meersporenbeleid waarmee Europa de economie wil aanzwengelen. De monetaire inspanningen van de ECB werpen al hun vruchten af en ook de structurele hervormingen en begrotingssaneringen die veel lidstaten doorvoeren voeden het ondernemersvertrouwen. EFSI gaat over investeringen en die zijn broodnodig. Ik juich de snelle voortgang die het Parlement met dit dossier maakt dan ook toe."

Heel belangrijk is dat het Parlement het er, ondanks meningsverschillen, uiteindelijk over eens is geworden dat de politieke inmenging in EFSI tot een minimum moet worden beperkt.  "We hebben voorafgaande thematische ‘reservatie’ voor bepaalde regio’s of projecten uitgesloten (zogenaamde 'earmarking'). Daardoor verdwijnt het risico dat verschillende politieke partijen of bepaalde economische sectoren hun verlanglijstjes kunnen doordrukken," verduidelijkt Vandenkendelaere.

Ook blijft het bestuur van het fonds volledig onafhankelijk en zal het enkel bestaan uit experts van de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank. "Te veel politieke inmenging in EFSI zou echt een fout signaal zijn. Het succes van dit fonds hangt immers volledig af van de mate waarin privé-investeerders het geloofwaardig en dus aantrekkelijk vinden.”Het Parlement wil dat het Europees investeringsfonds geen middelen weghaalt bij andere Europese projecten, zoals Horizon 2020 (onderzoek en ontwikkeling) of Connecting Europe Facility (infrastructuurprojecten). Vandenkendelaere: ”Dat zou paradoxaal zijn als het net de bedoeling is om de Europese economie te ondersteunen door middel van innovatieve investeringen. Een beter idee is om gebruik te maken van de overschotten en flexibiliteitsmarges binnen de huidige Europese begroting.”