1,4 EUROPESE JONGEREN GEHOLPEN DOOR YEI

Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) werpt vruchten af, maar moet gerichter. Tot nu toe werden al meer dan 1,4 miljoen Europese jongeren geholpen door het initiatief, maar er moeten extra inspanningen geleverd worden om de jongerenwerkloosheid in de EU echt grondig aan te pakken. Dat concludeert het Europees Parlement 4 jaar na de inwerkingtreding van de maatregelen bedoeld om jongeren aan de slag te helpen.  

INZETTEN OP INFORMATIEVERZAMELING EN IDENTIFICATIE

Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de commissie werkgelegenheid: “Het hoofddoel van het YEI  is om alle werkloze jongeren te bereiken, ook zij die niet actief op zoek zijn naar een job. Maar net daar wringt het schoentje, ondanks alle Europese hulp dusver. Uit het rapport blijkt dat lidstaten vaak de grootste moeite hebben om hun werkloze jongerenpopulatie in kaart te brengen, laat staan hen te bereiken. Daarom moet meer ingezet worden op informatieverzameling en identificatie, willen we er echt een succes van maken.  Als we de juiste jongeren willen bereiken, moeten we eerst weten wie die jongeren zijn en wat de hun specifieke vereisten zijn. Dit mag opnieuw geen voorbeeld zijn van waar Europa als zondebok gebruikt wordt, voor de nalatigheid van lidstaten. Daarnaast vragen we in dit rapport onder meer minimumnormen voor de stage- en werkplaatsen, want we willen kwaliteitsvolle ervaringen aanbieden voor een kwaliteitsvolle toekomst. Goed werken, is goed leven.”

Het YEI werd opgestart in 2014 en kon rekenen op een budget van €8.8 miljard voor de periode 2014-2020. Het YEI helpt kansen creëren voor jongeren die niet in opleiding zijn of geen werk hebben (NEETs) in regio’s waar de jeugdwerkloosheid hoger ligt dan 25%. Concreet financiert het YEI voorzieningen als stages, leercontracten, arbeidsbemiddeling en opleidingen voor gunstige kwalificaties in alle lidstaten die in aanmerking komen. In België konden al bijna 70% van de werkloze jongeren een beroep doen op het programma.

  • Werk