Het Europees Parlement vraagt dat de Europese Commissie wetgevende maatregelen treft om oneerlijke handelspraktijken in de voedingsindustrie aan te pakken. In een intitiatiefrapport dat vandaag is aangenomen pleit het Europees Parlement voor het promoten van eerlijke handelspraktijken doorheen de voedselvoorzieningsketen. Ook moeten boeren genoeg juridische middelen hebben om zich te verzetten tegen misbruiken.

Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V): "Voor mij is fair trade meer dan koffie en bananen. Het moet alle producten omvatten. Ook onze eigen landbouwers moeten de garantie krijgen op eerlijke handel en een correcte uitbetaling."

Supermarktketens hebben vaak te veel macht t.o.v. landbouwers en voedselverwerkende kmo's. Omdat die laatsten té afhankelijk zijn van hun afnemers, durven ze geen klacht neerleggen tegen oneerlijke praktijken. Het Europees Parlement vraagt de Commissie nu om een wetgevend initiatief om die praktijken te kunnen aanpakken.

Vandenkendelaere: “De supermarkten schermen met de prijzenoorlog en de race-to-the-bottom, maar geen enkel argument rechtvaardigt het eenzijdig wijzigen of plots opzeggen van contracten, het te laat betalen van facturen of het aanrekenen van fictieve kosten. In België bestaat er reeds een vrijwillig en goed werkend ketenoverleg tussen landbouwers en de andere spelers op de voedingsmarkt. Er is dus wel degelijk een draagvlak bij de consumenten om een correcte prijs voor een correct product te betalen. Alleen zien we dit in andere Europese lidstaten - waar er geen wetgeving is - minder snel tot stand komen. Daarom moet er een Europese wetgevende stok achter de deur komen.”