Het Europees Parlement wil dat de voedselverspilling in Europa met 25% daalt tegen 2025 en met 50% tegen 2030. Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) is blij dat een grote meerderheid in het EP zich achter deze ambitieuze doelstelling schaart: “Een gemiddeld huishouden in Vlaanderen verspilt tot 55 kg voedsel per jaar, wat neerkomt op een totale hoeveelheid voedselafval tot 142.000 ton. Wereldwijd gaat ruim een derde van de voedselproductie verloren. Dit is een niet te onderschatten probleem, met een zware impact op het milieu, maar ook onze portefeuille. Het is goed dat Europa het voortouw neemt in het bestrijden van voedselverspilling. Met relatief eenvoudige maatregelen zoals realistische portiegroottes en duidelijke informatie over de houdbaarheid daalt het voedselverlies bij huishoudens al snel met 20%. Ook moet het makkelijker worden om overschotten te schenken aa n hulporganisaties. Een vrijwillige Europese samenwerking tussen producenten, retailers en organisaties moet onze ambitie zijn.”

Het tegengaan van voedselverspilling kadert binnen een breed pakket over afvalverwerking, dat vandaag werd goedgekeurd door het Europees Parlement. De vier wetten over de afvalzijde van de circulaire economie werden eind 2015 voorgesteld door de Europese Commissie en omvatten - naast regels over voedselverspilling - regels over de verwerking van elektronisch afval, giftig afval, verpakkingen en het sorteren en storten van afval.

Tom Vandenkendelaere: “Vlaanderen heeft een sterke reputatie als koploper op vlak van afvalverwerking. Met de wetgeving die we vandaag goedkeurden, leggen we de lat internationaal op gelijke hoogte. Het Vlaamse afvalwerkingsbeleid moet een inspiratie vormen voor andere lidstaten.