De Europese Commissie stelde in juni 2016 het ‘Skills Guarantee’-programma voor. Het EP vroeg vandaag een update aan de Europese Commissie.

Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V): “Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven of zelfs enkel digitaal analfabeet zijn, zijn een vogel voor de kat op de moderne arbeidsmarkt. Met de Skills Guarantee wil Europa die mensen de kans geven hun vaardigheden bij te spijkeren. Een uitstekende zaak, want er gaat te veel talent verloren. Tegelijk mogen we niet enkel aan symptoombestrijding doen. De oorzaak is in de meeste gevallen namelijk vroegtijdig schoolverlaten. Een vlottere wisselwerking tussen arbeidsmarkt en onderwijs kan daar een deel van de oplossing zijn.”

Vandaag zijn er in Europa nog steeds 70 miljoen mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen. Het aantal digitale analfabeten ligt nog hoger. Een deftige job vinden wordt voor deze mensen almaar moeilijker. Het is deze groep die het meest kampt met langdurige werkloosheid en sociale uitsluiting.

Vandenkendelaere is dus voorstander van de Skills Guarantee maar opteert voor een grondigere aanpak: “We moeten verder gaan dan het huidige voorstel en vroegen de Commissie daarom zich ook te richten op de onderliggende oorzaken zoals het vroegtijdig schoolverlaten. Een snelle implementatie van de Skills Guarantee is in ieder geval een must.  In een ideaal scenario moeten lidstaten binnen het jaar een actieplan op tafel kunnen leggen. Zo krijgen 25-plussers, die eerder uit de boot vielen, kansen om hun vaardigheden aan te scherpen. Want er zijn mogelijkheden: 60% van de Belgische bedrijven geeft aan dat ze geen mensen vinden met de juiste competenties. De Skills Guarantee kan meehelpen om jonge talenten boven de radar te brengen”

De ‘Skills Guarantee’ of Vaardighedengarantie maakt deel uit van de ‘New skills Agenda for Europe’ (2014-2020), een programma dat EU-burgers wil voorbereiden op de arbeidsmarkt van morgen en de huidige kloof tussen onderwijs en de arbeidsmarkt wil dichten door in te zetten op basis- en nieuwe vaardigheden. De ‘Skills Guarantee’ richt zich specifiek op vroegtijdige schoolverlaters ouder dan 25, die niet onder de Youth Guarantee vallen. Het programma zou geïmplementeerd worden op nationaal niveau, om de nodige vaardigheden beter te laten afstemmen op lokale arbeidsmarkten.