Het Europees Parlement stemt vandaag over het Meerjarenplan voor de Noordzeevisserij, dat overbevissing moeten tegengaan en de duurzame visserij moeten bevorderen. Belangrijkste aanpassing voor Vlaanderen: de voorwaarden om uitgezonderd te worden van de aanlandingsplicht werden versoepeld.

GEORGANISEERDE VERSPILLING

“De aanlandingsplicht mag dan in theorie duurzaamheid bevorderen, in de praktijk schiet de maatregel, voor wat de Vlaamse visserij betreft, volledig zijn doel voorbij. Het is eenvoudig gezegd georganiseerde verspilling. Onze gemengde visserij heeft een erg specifiek karakter. De vissoorten waar wij op vissen hebben namelijk een grote kans tot overleven als ze worden teruggegooid. Dit Meerjarenplan voorziet gelukkig een uitzondering op de aanlandingsplicht. De voorwaarden werden in de onderhandelingen met de lidstaten versoepeld: als het beste beschikbare wetenschappelijk onderzoek kan aantonen dat de overlevingskans van de vissoort hoog is, kan ons land een uitzondering bekomen. Daarom is het erg belangrijk dat vissers en het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO) verder gaan samenwerken zodat Vlaanderen de nodige doorslaggevende data kan voorleggen. Blijvend overleg met de sector is sowieso noodzakelijk. Eind dit jaar volgt namelijk een evaluatie en we zullen goed gewapend moeten zijn.”

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

“Men zal trouwens ook rekening houden met het gebruik van bestaande, selectieve vistechnieken om de teruggooi te verminderen of te vermijden. Ik denk aan innovatieve oplossingen zoals het Vlaamse Paneel, aan netaanpassingen of het gericht monitoren van waar en wanneer er wordt gevist. Meer investeren in dergelijke technieken zou trouwens meer zoden aan de dijk brengen dan een foute oplossing als de aanlandingsplicht.”

  • Europa