Het Europees Parlement roept de Commissie op om eindelijk werk te maken van bindende regels voor de huisvesting van konijnen op professionele kwekerijen. De oproep komt er geen moment te vroeg, beaamt Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V):

“De discussie duurt nu al veel te lang. Dierenwelzijn is een prioriteit voor Europa maar als het gaat over de kweek van konijnen, stribbelen enkele lidstaten al een tijdje tegen. Een algemene Europese regeling acht men niet nodig omdat de sector te klein zou zijn en slechts voor enkele lidstaten van belang. Ik volg die redenering niet. Bindende Europese regels leggen de lat gelijk voor iedereen. Trouwens: dat de konijnensector slechts 1,1% is van de totale vleessector in de EU lijkt verwaarloosbaar, maar het gaat hier wel om meer dan 340 miljoen konijnen per jaar. Geen klein bier toch"?

Tom Vandenkendelaere vervolgt: “Voor ons land is het zeker belangrijk dat in de rest van Europa de standaarden worden opgetrokken. Uit terechte bezorgdheid voor het welzijn van de dieren én om het antibioticagebruik terug te dringen besliste Vlaanderen in 2016 al om over te stappen op een verplicht diervriendelijker parksysteem voor vleeskonijnen. Konijnen krijgen er meer ruimte, met niveauverschillen, schuilmogelijkheden én knaagmateriaal. Ons niveau is het hoogste welzijnsniveau in Europa. Het wordt tijd dat onze kwekers op een gelijk speelveld kunnen concurreren met de rest van Europa.”