Het Europees Parlement wil dat de bescherming van de geografische herkomst van landbouwproducten ook geldt voor lokaal geproduceerde goederen en handwerk waar traditionele kennis aan te pas komt. De bescherming bestaat al voor voeding en landbouwproducten zoals Geraardsbergse mattentaarten, potjesvlees van de Westhoek of de Gentse azalea. "Consumenten zijn meer en meer op zoek naar authenticiteit en eerlijke producten. Daarom kan dergelijke bescherming voor de geografische aanduiding van een product, ook als dat niet agrarisch is, een commercieel voordeel opleveren. Het gaat bij voorbeeld om Belgische blauwsteen of het aardappelmesje uit Solingen met het gekende molentje," zegt Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere.

Deze bescherming is ook een belangrijke troef in de strijd tegen namaak. "Het zijn vaak ambachtelijke kmo's en micro-ondernemingen die dergelijke producten maken en dus slachtoffer kunnen zijn van namaak en piraterij. Voor mij een extra reden om hierop in te zetten," zegt Vandenkendelaere, "Ik hoop dat de Commissie de aanbeveling van het Parlement volgt en gauw met een concreet initiatief op de proppen komt."

Een studie van de Europese Commissie wees uit dat de sector die voor geografische bescherming in aanmerking komt voor meer dan 4 miljoen banen zorgt. Toch kampen de meeste regio's waarin deze specifieke producten worden vervaardigd met een hoge werkloosheid en armoede waardoor extra ondersteuning zeker welkom is.