Bij de tussentijdse verkiezingen in het Europees Parlement verhuist Europarlementslid Tom Vandenkendelaere naar de landbouwcommissie.

Halverwege de legislatuur krijgen Parlementsleden de kans om hun plaatsen in hun commissies te heronderhandelen. 

Tom Vandenkendelaere wisselt zijn plaats in de Commissie Leefmilieu in voor een felbegeerd zitje in de Commissie Landbouw.
 
Landbouw en agrovoeding zijn mij als West-Vlaming erg dierbaar. Ik volg de activiteiten van deze commissie al verschillende jaren op. De belangen zijn enorm: de huidige crisis bij onze landbouwers maakt duidelijk dat het huidig Europees landbouwbeleid moet bijgestuurd worden.
De sector is van levensbelang voor de EU én Vlaanderen. Ondanks de gestage daling van het aantal bedrijven werken nog altijd meer dan 51.000 mensen in de landbouw in Vlaanderen. Nog eens 60.000 werken in de voedingssector. Landbouwbeleid maakt bijna 40% uit van de Europese begroting.
 
Het is meer dan 20 jaar geleden dat er Vlaams Europarlementslid in de landbouwcommissie zetelde,” merkt Vandenkendelaere op, “Nu zit er weer een Vlaming aan tafel als er wordt beslist over de toekomst van onze boeren. De cruciale gesprekken over het nieuwe beleid na 2020 worden opgestart dit voorjaar. Deze switch komt dus geen moment te vroeg. Ik pleit voor het uitbouwen van nieuwe instrumenten zoals oogstverzekering, voor nadruk op het monitoren van de kosten van het landbouwbedrijf én voor meer aandacht voor economische opleidingen voor onze jonge landbouwers. We moeten bij de komende hervorming verder bouwen op wat al is bereikt – voldoende en veilig voedsel en een levendige plattelandseconomie – en duidelijke tekortkomingen aanpakken. Ik zie het als mijn opdracht om jonge landbouwers opnieuw perspectief te bieden.”
 
“Dit najaar zit ik al samen met collega Mairead McGuinness de Youth Ag Summit in Brussel voor. Jonge beleidsmakers en landbouwers overleggen er samen over duurzame voedselvoorziening. Ik kijk er erg naar uit en hoop tegen dan al enige inzicht te kunnen geven over de krachtlijnen van het nieuwe Europese landbouwbeleid.”

www.youthagsummit.com (9-13 oktober 2017)