Maandag trekken duizenden landbouwers naar Brussel: begrijpelijk want het water staat hen aan de lippen. De krimpende Chinese afzetmarkt en het verlengen van de Russische boycot hakken er bij vele landbouwers zwaar in.

De partners van het Belgisch ketenoverleg in de agrovoeding bereikten eind augustus een akkoord om de crisis in de melkvee- en varkenssector te milderen. Het akkoord omvat een structureel mechanisme om in te grijpen bij drastische prijsschommelingen.

Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V): "Het is een model waarbij landbouwers, verwerkers en supermarkten solidair zijn en de kosten dus niet enkel op de landbouwer worden afgewenteld. Deze oplossing is in Europa een unicum. Samen met mijn Nederlandse collega Annie Schreijer-Pierik ben ik ervan overtuigd dat dit stabilisatiemechanisme op Europees niveau moet worden bestudeerd."

Deze unieke Belgische oplossing zal maandag zeker een van de items zijn die worden besproken als Schreijer-Pierik en Vandenkendelaere in Brussel op de manifestatie onder meer de Boerenbond zullen ontmoeten. Ze zullen er, als afgevaardigden van het Parlement, de bundel in ontvangst nemen waarin de eisen van de landbouwsector worden opgesomd om deze en vooral toekomstige crisissen het hoofd te bieden.

Nationaal kunnen de lidstaten heel wat doen en het Belgisch model bewijst dat de beste en meest gedragen oplossingen worden bereikt als álle actoren rond tafel zitten: "Door alle betrokkenen mee te betrekken creëer je niet enkel een groter draagvlak, je zorgt er tegelijk voor dat de lasten kunnen verdeeld worden over meerdere schouders."

Op lange termijn is het echter Europa dat zal moeten zorgen voor echt structurele maatregelen. Dat beseffen ook Schreijer-Pierik en Vandenkendelaere "De kern van het verhaal is dat elke landbouwer, melkveehouder of varkenshouder, recht heeft op een eerlijke prijs voor zijn of haar product. Landbouwproducten zijn extreem gevoelig voor scherpe prijsschommelingen en vele factoren kunnen een crisis uitlokken. De bestaande Europesebeschermingsmaatregelen volstaan niet."

"Op korte termijn moet het liquiditeitsprobleem van de landbouwers worden aangepakt. Dat kan onder meer door de rechtstreekse Europese steun vervroegd uit te betalen," verduidelijken ze. "Op lange termijn zijn we voorstander van onder meer een structureel kader voor productiebeperkende maatregelen, zowel in de zuivel- als in de dierlijke sector."


Annie en Tom nemen beiden deel aan de betoging maandag die start aan het Brusselse Noordstation.