De Europese Commissie zette vandaag een belangrijke stap naar eenvoudigere btw-regels. Van twee btw-regimes, één voor handel in goederen en diensten in een en hetzelfde land en één voor grensoverschrijdende handel, wil de Commissie naar één gestroomlijnd regime voor alle aankopen: btw zal geïnd moeten worden op de plaats waar de goederen of diensten worden gekocht (de eindbestemming). De veranderingen moeten de EU btw-regels robuuster en meer frauderesistent maken.

Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de commissie economische en monetaire zaken, reageert: “Het huidige systeem is veel te fraudegevoelig. Momenteel zijn grensoverschrijdende aankopen vrijgesteld van btw, terwijl binnenlandse aankopen dat niet zijn. Fraudeurs spelen die twee regimes handig tegen elkaar uit. Zo wordt elke Europese burger jaarlijks voor zo'n 100 euro bestolen door btw-zwendelaars. Dit is hallucinant.”

“Dit voorstel legt niet alleen deze btw-fraude door criminele organisaties aan banden, het is ook erg belangrijk voor de competitiviteit van onze kmo's op de Europese markt. Door het vereenvoudigen van de facturatieregels bijvoorbeeld, zullen bedrijven makkelijker over grenzen heen kunnen kopen en verkopen. Het voorstel voorziet dat deze bedrijven niet langer een volledige lijst met grensoverschrijdende transacties zullen moeten voorleggen aan hun belastingautoriteit. Er komt eveneens een online portaal waarlangs handelaars al hun aangiftes en verkopen kunnen doorgeven. Lidstaten zullen dan, net zoals bij online-aankopen, de btw aan elkaar uit betalen. Dit spaart een hoop papierwerk uit en maakt de aankopen een pak veiliger en sneller. Zo wordt het voor onze kmo's nog aantrekkelijker om gebruik te maken van de voordelen van de Europese eenheidsmarkt.“

Het huidige btw-regime voor grensoverschrijdende handel dateert van 1993. Het werd gecreëerd juist na het ontstaan van de eenheidsmarkt en was bedoeld als overgangsmaatregel. Het houdt geen rekening met recente technologische ontwikkelingen, veranderende bedrijfsmodellen of de globalisering van de economie. Het nieuwe btw-plan vormt een onderdeel van de overgang naar een eengemaakte Europese btw-zone.