Vandaag keurt het Europees Parlement het zogenoemd telecom-pakket goed. De nieuwe regels zullen komaf maken met excessieve tarieven voor consumenten, voorzien in sneller internet en de uitrol helpen faciliteren van een 5G-netwerk in Europa.

Europees Parlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) reageert: “Het afschaffen van de roaming maakte telefonie en internetgebruik in het buitenland al heel wat voordeliger. Toch bleven we met losse eindjes zitten. Nog altijd kost het stukken van mensen als je naar een vriend of collega in het buitenland belt. Dat wordt nu opgelost. Europa heeft nu maximumtarieven vastgelegd: 19 cent per minuut om te bellen en 6 cent voor een sms. Uiteraard gebeurt veel internationale communicatie online, via Whatsapp bijvoorbeeld. Toch raakt deze maatregel nog 9% van de Europese gebruikers, veelal mensen die digitaal niet zo uit de voeten kunnen. Dit pakket is opnieuw een stap vooruit naar een betere interne markt met grotere bescherming voor de consument. Nu de fysieke tussengrenzen weg zijn moeten ook de communicatiegrenzen worden afgeschaft.

Belangrijk is ook dat er in heel Europa een waarschuwingssysteem komt in geval van een ramp of een aanslag. In België kennen we dit zogenoemde omgekeerde 112-systeem al. 112 is het Europese noodnummer. Een omgekeerde 112 wil zeggen dat jij als burger een bericht krijgt dat er in de omgeving een ernstig incident is voorgevallen. Zo kun je jezelf, indien nodig, sneller in veiligheid brengen.

De nieuwe maximumtarieven gaan in op 15 mei 2019.

  • Europa
  • Informatie & Communicatie