Het Europees Parlement wil Europese werknemers beter beschermen tegen werkgerelateerde ongevallen en ziektes.

Het keurde vandaag een nieuw Strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk (2014-2020) goed, dat van toepassing is op de 217 miljoen werknemers die de EU telt.

Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de commissie tewerkstelling: "Jaarlijks gebeuren er drie miljoen ernstige arbeidsongevallen in de EU, waarvan 4000 dodelijke. Er is dus nog werk aan de winkel. De verbetering van de arbeidsomstandigheden moet Europees worden aangepakt om concurrentie tussen de lidstaten te vermijden."

Het Europees Parlement ziet drie grote uitdagingen. De bestaande gezondheids- en veiligheidsvoorschriften moeten beter worden uitgevoerd. Daarnaast moet er meer aandacht gaan naar preventie van werkgerelateerde ziektes zoals stress. Ook de vergrijzing van de bevolking vraagt een aangepaste aanpak op het vlak van gezondheid en veiligheid op het werk.

"We willen dat de veiligheidswetgeving gemakkelijker toepasbaar wordt," zegt Vandenkendelaere, "We merken bijvoorbeeld dat veel preventiewetgeving niet altijd tot op de letter nageleefd wordt bij KMO's omdat ze in de praktijk gewoon moeilijk uitvoerbaar blijkt. Zaken zoals het inschakelen van een preventie-adviseur, ergonomische vereisten of het uitvoeren van risico-analyses blijken in sommige bedrijven moeilijker haalbaar omwille van de kleinschaligheid. Daarom streven we naar een vereenvoudiging van de regels en de vermindering van de administratieve lasten."