Vorige maand legde de Europese Commissie een extra pakket uitzonderlijke maatregelen op tafel waarmee ze de landbouwcrisis wil aanpakken. Vandaag gaan de Europarlementsleden met Europees Commissaris voor Landbouw Phil Hogan in debat over het nut en effect van de maatregelen.

"De situatie is voor veel landbouwers gewoonweg dramatisch" stelt Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V)."Onder meer het Russisch embargo hakt er bij veel melkboeren en varkenshouders stevig in. De tijdelijke crisismaatregelen van de Commissie helpen wel maar het blijft een verhaal van 'too little, too late'. Europa kan in crisissituaties telkens nieuwe maatregelen blijven bovenhalen maar waar de landbouw werkelijk nood aan heeft is een volledige nieuwe kijk op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) die de boer op lange termijn beschermt tegen overmacht en plotse crisissituaties.

Een vernieuwd GLB vereist uiteraard visie en daadkracht. De toekomst van de landbouw zal op Europees niveau moeten worden vormgegeven. Het landbouwbeleid is één van de pijlers van de EU en nog altijd verantwoordelijk voor het leeuwendeel van het budget. Toch blijft het wat langetermijnvisie betreft stil in het Berlaymontgebouw. Zelfs wat de crisismaatregelen betreft slaagt Commissaris Hogan erin om de zwartepiet naar de Lidstaten door te schuiven. Die zouden de beschikbare middelen te traag inzetten, zo sprak hij vanmorgen.

"Zonder instrumenten kun je natuurlijk geen muziek spelen," stelt Vandenkendelaere.  "Als Europa draalt met haar crisisbeleid is het wat makkelijk om later de schuld in de schoenen van de lidstaten te schuiven."

Vandenkendelaere hoopt echter dat Commissaris Hogan zal leren uit deze crisis en écht werk maakt van een herziening van het volledige landbouwbeleid zodat de landbouwer een eerlijke prijs wordt gegarandeerd en tegelijk zichzelf kan wapenen tegen toekomstige crisissen.

"Ik pleit voor een systeem van inkomensstabilisatie gecombineerd met een snel en flexibel systeem om te reageren in tijden van crisis:

  • In crisistijden moet  men op het Europese niveau de beslissing nemen om de productie  te beperken en tijdelijk bepaalde producten uit de markt te halen. Wat de ECB doet op de geldmarkten, moet ook kunnen op de voedselmarkten.

  • Op lange termijn hebben we nood aan een nieuw en slimmer systeem van inkomensstabilisatie via een verzekeringssysteem. Deze aanpak bestaat al een tijd in de VS en werkt goed. Als de prijs die de landbouwer krijgt te ver zakt, komt de verzekering tussen. Zo wordt het inkomen van de boer op duurzame wijze gestabiliseerd. En dat is waar we naar toe moeten: een stabiel en waardig inkomen voor onze boeren. Hoog tijd dat Europa het geweer van schouder verandert én écht de toekomst van onze landbouw waarborgt."