Eerste stappen voor het stadsbos Roeselare

18-02-2011

De komst van een stadsbos is een belangrijke doelstelling van het bestuur van onze stad.

Reeds in 2001 werd een studie uitgevoerd om na te gaan waar de beste plaats voor zo’n Roeselaars stadsbos kon zijn.In 2008 en 2010 werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

Regionaalstedelijk Gebied Roeselare goedgekeurd, waarbij de exacte ligging van het Bergmolenbos en het Krommebeekbos op kaart werd vastgelegd.

Vlaams Minister Joke Schauvliege deelt mee dat inmiddels de eerste overeenkomst voor de aankoop van 3 hectare gronden in het gebied getekend is.  Het is immers zo dat het Agentschap voor Natuur en Bos voorkooprecht heeft bij de verkoop van alle gronden die binnen de begrenzing van de toekomstige stadsbossen liggen; alle eigenaars werden hiervan eerder door de Vlaamse overheid op de hoogte gebracht.  Tegen het eind van het jaar voorziet de stad, samen met de Vlaamse overheid en de provincie de uitwerking van een Masterplan voor het nieuwe bosgebied, waarbij ook de inwoners zullen worden betrokken.

 

De kern van het toekomstige Bergmolenbos wordt nu al gevormd door het natuurreservaat de Kleiputten. In 2001 werd hier samen met de basisscholen van Roeselare een speelbos van 2 ha aangeplant. Op zondag 22 mei 2011 heeft de stad  Vlaams minister Schauvliege uitgenodigd om dit speelbos toegankelijk te stellen voor het publiek. De hele dag zullen in het speelbos en omgeving activiteiten voor kinderen en volwassenen plaatshebben.

CD&V Roeselare is verheugd met deze eerste stappen van een echte bijkomende groene long in de stad, als een echte rustplek op wandel-en fietsafstand van de stad, bereikbaar met het openbaar vervoer  !

Luc Martens, burgemeester

Kris Declercq, Schepen van Ruimtelijke Planning

Omer Hoorne, Schepen van Groen, Stedenbouw en Openbare Werken