Maaltijdbezorgers van het Zorgbedrijf in Roeselare zullen vanaf november één keer per week mee aan tafel schuiven met de klanten, aldus OCMW-voorzitter Geert Depondt. Heel wat senioren eten heel vaak of zelfs altijd alleen & voelen zich daardoor ook erg eenzaam".

Begin dit jaar deed Zorgbedrijf Roeselare onderzoek naar het eetgedrag bij klanten van de dienst Warme Maaltijden Aan Huis. Uit de resultaten blijkt dat heel wat senioren heel vaak of zelfs altijd alleen eten en zich daardoor ook erg eenzaam voelen. Een teken voor het Zorgbedrijf om naast het bereiden en aan huis leveren van verse maaltijden ook dringend na te denken over het aspect ‘eenzaamheid’ tijdens het eten. We bedachten een verrassend voor de hand liggend antwoord: voortaan leveren de maaltijdbezorgers niet enkel de maaltijd aan huis, maar schuiven ze met plezier mee aan tafel.

In het voorjaar van 2016 hield het Zorgbedrijf een steekproef bij onze klanten van de dienst Warme Maaltijden aan Huis. Met enkele zeer opvallende resultaten. Zo blijkt dat 64% van de geïnterviewden regelmatig alleen eet. Maar liefst 73% daarvan eet altijd alleen. Dag in, dag uit. Bovendien geeft bijna de helft van alle ondervraagden aan zich soms eenzaam te voelen.

Niet te negeren cijfers. We mogen niet vergeten dat aan het aan huis bezorgen van een warme maaltijd ook een belangrijk sociaal aspect verbonden is. Het is voor veel senioren of minder mobiele mensen een moment waarop er nog eens een babbeltje kan worden geslaan. 

Tot nu was zo’n ‘babbeltje’ beperkt tot slechts enkele minuten aan de voordeur, omdat de maaltijdbezorgers op 2,5 uur een volledige ronde moeten afleggen en alle klanten in de voormiddag moeten voorzien van een warme maaltijd. Om meer tijd te creëren voor de klanten worden de lunchpauzes van de maaltijdbezorgers voortaan 1 maal per week gecombineerd met een bezoekje aan één van de klanten. Met deze dienstverlening tonen we dat we trouw blijven aan de opzet van onze basisopdracht, namelijk expliciet aandacht hebben voor de sociale kant van zorgverlening en niet zomaar de klant als een nummer beschouwen. Dit is een fundamenteel principe dat we ook in de andere aspecten van onze dienstverlening doortrekken.

Om deze gratis service structureel te kunnen blijven aanbieden aan de klanten, werd een logistiek systeem op poten gezet, waarbij de route zo georganiseerd wordt dat het adres waar de maaltijdbezorger zal blijven eten, automatisch het laatste adres is van de ronde. 

De nieuwe service start vanaf 1 november. We zullen in de maanden die volgen nieuwe steekproeven organiseren om het effect van dit initiatief op de ‘eenzaamheid’ van de klanten van dichtbij te blijven opvolgen.