Op de gemeenteraad van 30 mei vroeg raadslid Thierry Bouckenooghe aandacht voor minder mobiele mensen en kwam met het voorstel om in samenspraak met de wijkcomités, de noodzaak aan een ‘Happy Walk’ in hun respectievelijke wijk te onderzoeken.

Raadslid Thierry Bouckenooghe: “Een fijne wandeling in de omgeving van je woning is altijd de snelste weg naar tevredenheid. Eens buiten komen en anderen ontmoeten, daar hebben mensen het meest deugd van. Zelfs een fysieke beperking of een kwieke leeftijd hoeven een deugddoende wandeling niet in de weg te staan. Maar zonder zorgen, zelfstandig door je buurt trekken is niet altijd evident voor mensen die moeilijk te been zijn. De 'Happy Walk' kan hier soelaas bieden.
De 'Happy Walk' is een obstakelvrije, korte, uitgestippelde luswandeling, met een aantal mooie plekjes en voldoende zitbanken. Speciaal uitgewerkt op maat van buurtbewoners die niet meer zo goed te been zijn, voor rolstoelgebruikers en rollator-, stok- en krukgebruikers of personen met een visuele beperking.


Vandaar mijn vraag: Is stad Roeselare bereid om in samenspraak met de wijkcomités, de noodzaak aan een ‘Happy Walk’ in hun respectievelijke wijk te onderzoeken? 

Schepen Van Coillie: "Stad Roeselare zet in op het versterken van toegankelijkheid van het publiek domein. We houden hiermee rekening bij de heraanleg van straten en pleinen. Zo zal bv de Jan Mahieustraat een volledige straat zijn zonder opstanden. Ook bij de heraanleg van de Ardooisesteenweg, Arme Klarenstraat, Honzebroekstraat,… zijn de oversteken en kruispunten zonder borduren. Ook bij de heraanleg van pleinen en buurten wordt hiermee rekening gehouden, ook in overleg met het wijkcomité. Denken we bv aan het Sint-Jozefplein.  Ook is er overleg met Inter waar ze hun opmerkingen en voorstellen kunnen geven bij de voorgestelde plannen."


Daarnaast zijn er reeds enkele acties opgezet om toegankelijke wandelroutes op te zetten in samenwerking met de inwoners van Roeselare.  Zo werd in 2021 een oproep gelanceerd om bestaande wandelroutes toegankelijk te maken, dit in het kader van Week van de valpreventie. De opgroep werd gericht naar senioren en buurten.
In het najaar van 2022 worden korte wandelingen van +- 1km rond de woonzorgcentra uitgestippeld in kader van het project beweegvriendelijke stad. Er worden 5 wandelingen uitgewerkt in samenwerking met de woonzorgcentra en op de routes worden eenvoudige oefeningen geplaatst. De 5 wandelingen situeren zich rond de Waterdam en Ter Berken, WZC de Zilverberg, WZC Sint-Henricus en de Hovenier, Vincenthove en Westerlinde.
 
"Maar ook de buurten willen we hierin zeker betrekken", zegt schepen Van Coillie, "zo werd het bordurenplan in Rumbeke uitgevoerd op vraag van de bewoners. Daarnaast is er een intern document opgesteld om de vraag naar zitbanken te stroomlijnen. Iedereen kan een zitbank aanvragen en nadien wordt de technische haalbaarheid, geschiktheid en het draagvlak binnen de buurt bekeken. Zodoende weten we of dit onderdeel uitmaakt van een fijne wandeling in je omgeving.  

"Met het bestuursakkoord in het achterhoofd en meer bepaald punt 1. Verbindend vooruit - De wijk als motor, is het de bedoeling van mijn vraag om enerzijds een nog hechtere band te creëren tussen burgers en stadsbestuur en anderzijds ervoor te zorgen dat iedereen zorgeloos mobiel is in zijn vertrouwde omgeving.
Voor de meeste van deze mensen wordt hun leefomgeving steeds kleiner. Door hen veilige wandelroutes zonder hindernissen aan te bieden zullen we met de ‘Happy Walk’, ouderen en hulpbehoevenden aanmoedigen om te wandelen. Het is laagdrempelig om sociale contacten te hebben en bovendien goed voor zowel de fysieke- als de mentale gezondheid.” besloot Bouckenooghe.

  • Wijken & buurten