Een drieslag van lastenverlagingen

22-12-2010

Het CBS heeft dit jaar net als in de voorbije jaren bij de voorbereiding van de begroting de mogelijkheid onderzocht om de fiscale lasten te verlagen. Dit bleek de voorbije jaren niet mogelijk. Wel werd er bij de bespreking van de begroting voor 2010 al uitzicht gegeven op een afschaffing van de huisvuiltaks.