Een computer in je rugzak is een project dat jongeren uit het middelbaar onderwijs in onze stad extra kansen wil bieden op een digitale ontwikkeling. Roeselaarse scholen die kiezen voor digitale integratie (integratie van een eigen digitaal toestel per leerling in alle lessen) kunnen een subsidie aanvragen, om een financiële korting toe te kennen aan ouders in armoede bij de aankoop van het IT-toestel via de school.  

Via "Een computer in je rugzak"  wil de stad jongeren vooruit helpen op de digitale snelweg.

  • De school biedt de mogelijkheid aan de ouders die dit wensen om via de school een laptop computer te kopen. Deze laptop wordt gebruikt in het kader van de leeropdrachten maar kan ook in het gezin worden gebruikt.
  • Het helpt de jongeren in hun digitale ontwikkeling en laat een gepersonaliseerde begeleiding toe in het studietraject.
  • De school staat in voor het up to date houden van de computer,het voorzien van de nodige programma's en het service-contract dat bij de pc hoort.
  • De stad voorziet de scholen die erom verzoeken een steun per jongere die in een gezinssituatie leeft met structurele armoede kenmerken. De beoordeling van die parameters gebeurt objectief volgens een reglement in de gemeenteraad in  november 2018 goedgekeurd.

Schepen Dirk Lievens : " Met een computer in je rugzak proberen we de lat gelijk te leggen voor alle jongeren. We starten met een bepaalde leeftijdsgroep in afspraak met de scholen. Alle middelbare scholen kunnen deelnemen en het project wordt stap per stap en per leeftijdsjaar uitgerold. Samen met de scholen evalueren we de ontwikkeling van het project".

De Stad kent een subsidie toe aan de school van maximum 200 euro per leerling die voldoet aan de criteria, zoals omschreven in artikel 5

Hoe?
De school bezorgt jaarlijks, in het eerste trimester van het schooljaar, een lijst met het aantal leerlingen die voldoen aan de criteria via onderwijs@roeselare.be.

  • Onderwijs